Syftet med ledningsstrategin

Att stärka samarbetet och kommunikationen med våra hyresgäster. Att säkerställa god säkerhet och trygghet för våra medarbetare, hyresgäster och besökare samt bredda samarbetet för att uppnå detta.

Policyer och åtaganden

Policyer och utbildningar finns på plats inklusive krisplaner, säkerhetsstandarder och säkerhetsutbildningar. Olika initiativ och samarbetsavtal finns på plats för att garantera säkerheten i våra köpcentrum.

”SAFE Retail Destination”-certifiering av våra köpcentrum, med målet att alla centrum ska vara certifierade senast 2022

Mål och åtgärder

Huvudresultaten för 2020 presenteras i Hållbarhetsredovisningen på sidan 7. Citycons långsiktiga huvudmålsättningar presenteras på sidan 8 i Hållbarhetsredovisningen och Citycons fullständiga hållbarhetsstrategi finns tillgänglig online på https://www.citycon.com/sustainability/sustainability-strategy.

Ansvar och resurser

Affärsverksamheten stöds av koncernens olika funktioner, till exempel inom hållbarhet, finans, juridik, marknadsföring, kommunikation, säkerhet och HR-ledning

Utvärdering av ledningsstrategier

Vi följer upp våra resultat och utvecklar vår ledningspraxis i anslutning till andra strategiska policyer, riskhanteringsprogrammet och förändringar i den interna och externa verksamhetsmiljön. Corporate Management Committee (CMC) genomför en grundlig genomgång av hållbarhetsstrategin och strategiska åtgärder vart tredje år. Hållbarhetsteamet tillhandahåller årliga framstegsrapporter till CMC kring de strategiska hållbarhetsåtgärderna.