Vastuullisuuden johtamiskäytännöt

Cityconin strategia, tavoitteet ja vastuullisuusstrategia määrittelevät vastuullisuuden johtamiskäytäntöjämme. Vastuullisuusstrategiassa määritellyt tavoitteet ja toimet on integroitu osaksi kauppakeskusjohtamisen sekä kiinteistökehityksen päivittäistä toimintaa. Päivittäinen vastuullisuuden johtamistyömme perustuu seuraaviin periaatteisiin:

  • Noudatamme ympäristövastuuta kaikissa toiminnoissamme ja varaudumme lainsäädännön muutoksiin.
  • Kehitämme vastuullisuuskäytäntöjen hallintaa, johtamista ja raportointia jatkuvasti. Jaamme parhaita käytäntöjä.
  • Edellytämme yhteistyökumppaniemme toimivan Cityconin vastuullisuustavoitteiden toteutumista tukevalla tavalla.
  • Ohjaamme henkilöstöä vastuullisuuteen tavoitteiden asettamisen, koulutuksen ja sisäisen viestinnän avulla.
  • Toimimme eettisesti ja vastuullisesti toimintaperiaatteidemme (Code of Conduct) mukaan sekä pyrimme varmistamaan, että liikekumppanimme noudattavat toimintaperiaatteitamme tai sitovuudeltaan vastaavia, tiukkoja eettisiä periaatteita.

Sosiaalisten vaikutustemme hallinnointitapa kulminoituu henkilöstöjohtamiseen ja eettisten periaatteiden sekä hyvien hallintotapojen edistämiseen koko arvoketjussa. Tuemme ja ohjaamme johtamista henkilöstöstrategian sekä yhteisten HR-prosessien avulla. Tulosjohtamisprosessillamme on keskeinen merkitys siinä, että vähittäiskaupan asiantuntijamme täyttävät sitoumuksemme sidosryhmillemme sekä yhteisöille, joissa toimimme.