PLANLAGT UTVIKLINGSPROSJEKT, Tallinn, Estland
Type: Kontorer, tjenestetilbud og boligutvikling

Vi skaper et flerfunksjonelt byrom

Planen vår er å utvikle området rundt Kristiine kjøpesenter ved å bygge nye leiligheter, kontorlokaler og flere tjenester – alt nærme knyttet til infrastrukturen rundt kjøpesenteret og danne et enhetlig område. 

Kristiine kjøpesenter ligger i «hovedtrafikkåren» i Tallinn, noe som betyr at det er godt tilgjengelig av alle typer transport – tog, buss, trikk og bil. Vi sikter på å utvikle området i nærheten av senteret som et multifunksjonelt utbant område og forbinde det enda bedre med offentlige transportknutepunkt. Utviklingsplanene omfatter muligheter for flerbruk, som kan utvikles på det aktuelle utendørsparkeringsområdet. Muligheter for fortetting og endelig bruk av landet blir avgjort i den nye byplanen.

Utviklingen kommer til å gjøre området enda mer attraktivt for innbyggerne, arbeiderne og tjenesteleverandørene. Dette bidrar til å redusere bilbruken i Tallinn ved å samle sammen arbeidsplasser, boliger, handelsnæring, fritidstilbud og offentlig transport, noe som senker belastningen på trafikken.

Brutto bygningsområde: ~ 45 000