PLANLAGT UTVIKLINGSPROSJEKT
Type: Flerbruksutvikling

Vi utvikler Askers urbane kjerne

Trekanten

Trekanten ligger i hjertet av Asker sentrum hvor avstandene er små, og du kan gå mellom alle butikker og servicetilbud. Asker sentrum er også et naturlig knutepunkt for de som reiser med tog og buss.

Dagens sentrum er en blanding av ulike funksjoner med blant annet handel, kulturtilbud, helsetjenester, kontorer og boliger. Utviklingsprosjektet legger vekt på at Trekanten skal fortsette å være mer enn handel, og bidra til å styrke Asker som et sentrum og en møteplass med et variert tilbud. Bredden i funksjoner skal bli større, og samspillet bedre, slik at sentrum og Trekanten er i bruk hele dagen og alle dager uken.

Utviklingsprosjektet skal gjøre Trekanten til en mer naturlig del av Asker sentrum. Mer aktivitet og tydeligere gangakser skal knytte Rådhuset, Asker stasjon og sentrum sammen. En av hovedforbindelsene blir «Kulturaksen» som løper fra plan 1 ved Karl Nilsens plass til plan 4 ved ankomsten mot rådhuset. De nye aksene gjennom sentrum skal bidra til mer aktivitet, og legge til rette for at flere tar i bruk sentrum til fots eller med sykkel.

GLA: 45 000

Skape møteplasser

I nye etasjer over eksisterende senter skal det gjøres plass til helsetilbud, hotell, kontorer, treningssenter og kommunale tjenester.

Utviklingsprosjektet gjennomsyres av ideen om å skape møteplasser gjennom samspill mellom funksjoner og samhandling mellom mennesker.