PLANLAGT UTVIKLINGSPROSJEKT, Gøteborg-området, Sverige
Type: Flerbruk og boligutvikling

Utvikling av en moderne by ved havet

Stenungstorg Centrum er et regionalt kommersielt senter ved havet i Stenungsund kommune og en del av Stor-Gøteborg-området. Stenungsund har stabil befolknings- og turismevekst og flyttingen av reisesenteret til Stenungstorg i 2024 vil skape et nytt regionalt transportknutepunkt.

Citycon planlegger å forvandle området rundt Stenungstorg til en moderne bykjerne med en blanding av boliger, varehandel, tjenester og et hotell. Utviklingsplanene inkluderer nye blokker med leiligheter og omorganisering av kundereisen for senteret der varehandel konsentreres i kjernen. Dette vil bidra til en levende by som gir merverdi for kommunen, leietakere, turister og alle som bor og jobber i området.

Prosjekteringsfase: 2020 - 2023
Planlagt byggefase: 2022 – 2035