Code of Conduct kaiken toiminnan ytimessä

Cityconin keskeisin tavoite on kehittää ja ylläpitää taloudellisesti kannattavaa ja tuottoisaa liiketoimintaa. Toimintaperiaatteemme (Code of Conduct) ovat kaiken toimintamme ytimessä pyrkiessämme tähän tavoitteeseen. Ne vahvistavat arvojamme ja muodostavat perustan liiketoiminnallemme. Toimintaperiaatteissamme kuvatut eettiset periaatteet näkyvät strategiassamme ja toiminnassamme.

Sidosryhmämme odottavat meidän toimivan eettisesti ja vastuullisesti – eli harjoittavan liiketoimintaamme oikealla tavalla. Noudatamme johdonmukaisesti toimintamaissamme Pohjoismaissa ja Baltian alueella sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Toimintaperiaatteistamme käyvät myös ilmi sitoutumisemme eettisten periaatteiden noudattamiseen sekä jatkuva tavoitteemme olla luotettava kumppani kaikissa yhteisöissä ja kaikessa liiketoiminnassamme.

Toimintaperiaatteemme ohjaavat kaikkia Cityconin liiketoimintapäätöksiä ja toimintoja ja koskevat jokaista Cityconin työntekijää ja johtajaa (mukaan lukien työntekijät tytäryhtiöissä ja yhteisyrityksissä, jotka ovat Cityconin määräysvallassa).

  Keskeiset sitoumukset lyhyesti

  Cityconin brändi ja läpinäkyvyys

  Citycon on julkinen pörssiyhtiö, jonka brändiä arvostamme ja suojelemme. Olemme sitoutuneet läpinäkyvyyteen ja rehelliseen työskentelyyn. Pyrimme rakentamaan hyvää yrityskuvaa kaikessa toiminnassamme ja edistämään Cityconin menestystä.

  Reilu liiketoiminta

  Sitoudumme toimimaan reilusti ja rehellisesti aina ollessamme tekemisissä liikekumppaniemme kanssa, ja odotamme samaa myös kumppaneiltamme. Kunnioitamme immateriaalioikeuksia ja kaikkea hallussamme olevaa luottamuksellista tietoa.

  Työskenteleminen Cityconilla

  Tarjoamme työpaikan, jossa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja kunnioitetuksi. Tasa-arvoisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen ja ylläpitäminen on meille tärkeää. Arvostamme erilaisia luonteenpiirteitä ja olemme toisille kohteliaita.

  Turvallisuus ja mukavuus

  Pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan tukemaan kauppakeskustemme turvallisuutta. Haluamme tarjota miellyttävän kokemuksen kauppakeskuksissa vieraileville sekä mukavan työympäristön niissä työskenteleville.

  Ympäristöystävällisyys ja yhteisö

  Otamme ympäristön ja paikalliset yhteisöt huomioon kaikissa päätöksissämme.

  Lahjonnan torjuminen, liikelahjat ja vieraanvaraisuus

  Olemme ehdottomasti lahjontaa ja korruptiota vastaan. Näemme nimelliset lahjat, ateriat ja huomion- tai kiitollisuudenosoitukset sekä kutsut tapahtumiin tai muihin sosiaalisiin kokoontumisiin osana liiketoimintaa ja hyväntahtoisena yhteistyön eleenä. Ennen niiden hyväksymistä tai tarjoamista arvioimme huolellisesti kunkin tilanteen ja taloudellisen arvon.

  Tietosuoja

  Kunnioitamme yksityisyyttä. Keräämme henkilötietoja vain laillisesti ja vain perusteltuihin, välttämättömiin ja läpinäkyviin liiketarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti ja varmistamme tietojen laadun ja luottamuksellisuuden.

  Cityconin ilmoituskanava

  Jokaista Cityconin työntekijää ja johtajaa kannustetaan ja velvoitetaan esittämään toimintaperiaatteisiin liittyviä kysymyksiä, nostamaan esiin niihin liittyviä huolenaiheitaan ja ilmoittamaan välittömästi epäillyistä tai havaituista poikkeamista. Myös Cityconin liikekumppanit voivat ilmoittaa poikkeamista ilmoituskanavan kautta.

  Ilmoituksista saadut tiedot käsitellään luottamuksellisesti sovellettavien tietosuojasäädöksien ja muiden määräyksien mukaisesti.

  Business Code of Conduct määrittää liiketoimintastandardit ja eettiset periaatteet

  Pyrimme myös varmistamaan, että liikekumppanimme sitoutuvat liiketoiminnassaan toimintaperiaatteisiimme tai muihin vastaaviin periaatteisiin. Business Code of Conduct toimintaperiaatteissamme määritetään liiketoimintastandardit ja eettiset periaatteet, joita Citycon edellyttää liikekumppaneiltaan (mukaan lukien heidän henkilöstönsä ja muut edustajat).

  Varmistamme sidosryhmien sitoutumisen erilaisilla keinoilla, kuten

  • sisällyttämällä Code of Conduct lausekkeen vuokrasopimuksiin
  • käyttämällä Code of Conduct kyselylomaketta merkittävissä investointiprosesseissa
  • edellyttämällä merkittäviltä liikekumppaneilta Code of Conduct toimintaperiaatteidemme tai vastaavien eettisten periaatteiden noudattamista sekä toimimista Business Code of Conduct periaatteidemme mukaisesti.