Möjlighet att påverka miljön

Citycon har möjlighet att påverka miljön på ett positivt sätt genom förvaltning och utveckling av företagets köpcentrum. Senast år 2030 ska vi inte att ha några direkta koldioxidutsläpp från våra egna byggnader och all vår inköpta energi ska vara koldioxidneutral.

Det bästa sättet att minska utsläppen av växthusgaser i sektorn är att förbättra energieffektiviteten i våra byggnader, minska energiförbrukningen och öka användningen av förnybara energikällor i fastigheternas energiproduktion och inköp.

Lippulaiva
  • Alla Citycon-centrum kommer att vara certifierade som miljövänliga senast i slutet av 2022.
  • I ny- och ombyggnadsprojekt arbetar Citycon i enlighet med internationella miljöcertifieringsprocesser som syftar till att minimera byggrelaterad miljöpåverkan.
  • Alla nya utvecklingsprojekt från 2021 kommer att vara BREEAM Excellent-certifierade.
  • Alla utvecklingsprojekt använder och producerar förnybar energi. Alla utvecklingsprojekt ansluts till kollektivtrafiken och kommer att erbjuda laddningsmöjligheter för elbilar och cyklar. Alla utvecklingsprojekt kommer att ha parkeringsplatser för cyklar. Citycon vill göra det enkelt att besöka företagets centrum med miljövänliga kommunikationer.