Ympäristö


Kauppakeskuksia johtamalla ja kehittämällä Citycon voi vaikuttaa päästöjen ehkäisemiseen sekä vähentämiseen. Toimialan parhaat keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ovat rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvien energiamuotojen osuuden lisääminen kiinteistöjen energiantuotannossa sekä ‑hankinnassa.

Miksi Citycon toimii vastuullisesti?
 

Kestävän kehityksen mukainen toiminta on Cityconin strateginen valinta. Ilmastomuutoksen ja sen seurausten myötä etenkin energiaan ja päästöihin liittyvä lainsäädäntö sekä verotus kiristyvät, ja myös materiaalikustannukset kasvavat. Kuluttajien tietoisuus ekologisuudesta kasvaa ja sekä vuokralaiset että sijoittajat edellyttävät toimia näiden asioiden suhteen. Myös muiden sidosryhmien kiinnostus ja vaatimukset toiminnan läpinäkyvyyteen ovat ohjanneet strategista valintaa. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat ovat nousseet työntekijöiden arvostuksesta korkealle. Kustannustehokkuus ja kilpailuedun saavuttaminen motivoivat kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan.

Lue lisää Vuosikertomuksestamme 2016