Mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti ympäristöön

Cityconilla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön myönteisesti kauppakeskustensa hallinnoinnin ja kehittämisen kautta. Vuoteen 2030 mennessä meillä ei ole suoria, omista rakennuksista syntyviä hiilipäästöjä ja kaikki ostoenergia on hiilineutraalia.

Toimialan parhaat keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ovat rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvien energiamuotojen osuuden lisääminen kiinteistöjen energiantuotannossa ja -hankinnassa.

Lippulaiva
  • Kaikki Cityconin kauppakeskukset sertifioidaan ympäristöystävällisiksi vuoden 2022 loppuun mennessä.
  • Uusissa kehityshankkeissa Citycon toimii kansainvälisten ympäristösertifiointiprosessien mukaisesti minimoidakseen rakentamiseen liittyvät ympäristövaikutukset.
  • Vuodesta 2021 alkaen kaikki uudet kehityshankkeet ovat BREEAM Excellent sertifioituja.
  • Kaikissa kehityshankkeissa käytetään ja tuotetaan uusiutuvaa energiaa. Kaikki kehityshankkeet liittyvät joukkoliikenteeseen, ja niihin tulee sähköautojen ja -polkupyörien latauspisteitä. Kaikkiin kehityshankkeisiin tulee pysäköintipaikkoja pyörille. Citycon haluaa, että kauppakeskuksissa on mukava käydä ympäristöystävällisiä liikkumistapoja hyödyntäen.