Citycon's environment banner, plant material forming the company's logo

Vastuullisuus Cityconilla

Ympäristö

Kauppakeskuksia johtamalla ja kehittämällä Citycon voi vaikuttaa päästöjen ehkäisemiseen sekä vähentämiseen. Toimialan parhaat keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ovat rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvien energiamuotojen osuuden lisääminen kiinteistöjen energiantuotannossa sekä hankinnassa. 

Lähialueidensa ympäristön suojelemisesta Citycon huolehtii muun muassa toteuttamalla kaikki kauppakeskustensa rakennus- ja kehityshankkeet kestävästi ympäristöluokitusten periaatteiden mukaisesti.