Vastuullisuus luo lisäarvoa

Cityconin alkuvuodesta 2018 käyttöön ottamassa, päivitetyssä vastuullisuusstrategiassa pyrittiin määrittämään selkeät ja perustellut vastuullisuusprioriteetit, jotka luovat lisäarvoa sekä meille että sidosryhmillemme. Prioriteettimme kattavat liiketoimintaan liittyvät näkökohdat ja sidosryhmillemme, ympäristölle ja toimintayhteisöillemme tärkeimmät asiat. Strategiassamme määritämme pitkän aikavälin päätavoitteet vuoteen 2030 ulottuvalle ajanjaksolle sekä kolmen vuoden välein päivitettävät strategiatoimet, jotka auttavat näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Päätavoitteiden määrittäminen vuoteen 2030 asti ja strategiatoimien säännöllinen päivittäminen estävät lukkiutumisen aiemmin tehtyihin valintoihin. Citycon pystyykin ottamaan huomioon ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten uusimmat kehityskulut. Toukokuussa 2020 Citycon päivitti strategiset vastuullisuustoimet, joihin pyritään vuoteen 2023 mennessä.

Strategiamme perustuu pitkäaikaisten vastuullisuuslupauksiemme neljään prioriteettialueeseen

Hiilineutraalius

Vähennämme energiankulutusta ja tuotamme enemmän energiaa itse

Pitkän aikavälin päätavoite: Citycon on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Seuraavien vuosien strategiatoimet
 • Kaikissa kohteissa tuotetaan uusiutuvaa tai talteen otettavaa energiaa omaan käyttöön.
 • Vuoden 2025 loppuun mennessä Citycon on pienentänyt neliömetrikohtaista energiankulutusta 10 prosenttia vuoden 2019 tasosta ja 20 prosenttia vuoden 2014 tasosta.
 • Vuodesta 2018 alkaen kaikissa kohteissa käytetään yhtiön oman kulutuksen osalta ainoastaan vihreää sähköä.
 • Vuoteen 2021 mennessä kaikki Cityconin ostama sähkö on vihreää.
 • Vuodesta 2018 alkaen summa, joka vastaa kahta prosenttia nettovuokratuotosta, budjetoidaan lisäarvoa tuottaviin energiainvestointeihin.

Saavutettavuus 

Kannustamme ihmisiä käyttämään ympäristöystävällisiä liikkumismuotoja

Pitkän aikavälin päätavoite: Kaikkiin kohteisiin on hyvät joukkoliikenneyhteydet, ja kannustamme ihmisiä käyttämään ympäristöystävällisiä liikkumismuotoja. Vuoteen 2030 mennessä suurin osa kävijöistä käyttää joukkoliikennettä, polkupyörää tai sähköautoja tai saapuu kauppakeskukseen kävellen.

Seuraavien vuosien strategiatoimet
 • Kaikissa kohteissa on sähköautojen ja polkupyörien latausmahdollisuus vuoden 2023 loppuun mennessä.
 • Kaikissa kohteissa kannustetaan ihmisiä pyöräilemään ja testataan erilaisia pyöräilyä edistäviä toimintatapoja.
 • Parhaat käytännöt otetaan käyttöön kaikkissa kohteissa.
 • Joukkoliikenneyhteyksiä kehitetään tulevaisuutta ennakoiden yhdessä paikallisten sidosryhmien kanssa.
 • Citycon edistää kaikkien kauppakeskustensa esteettömyyttä.

Miellyttävyys ja turvallisuus

Asiakkaat, vuokralaiset ja työntekijät viihtyvät kauppakeskuksissamme

Pitkän aikavälin päätavoite: Toteutamme jatkuvia toimenpiteitä parantaaksemme turvallisuutta, vieraanvaraisuutta ja asiakaspalveluhenkisyyttä koskevia kokemuksia.

Seuraavien vuosien strategiatoimet
 • Citycon toimii aktiivisesti ja tulevaisuutta ennakoiden luodakseen alalle turvallisuutta koskevan vakioidun toimintamallin. Kaikilla kohteilla on SAFE Retail Destination -sertifikaatti vuoden 2022 loppuun mennessä.
 • Nuorten yhteistyö- ja osallisuusprojekteja käynnistetään kaikissa maissa. Vuoden 2020 loppuun mennessä kaikissa kohteissa on nuoria osallistavia toimia, ja nuorisovartijahanke jalkautetaan kaikkiin maihin vuoden 2022 loppuun mennessä.
 • Kaikki cityconlaiset voivat käyttää yhden päivän vuodessa vapaaehtoistyöhön Cityconin kauppakeskuksissa järjestettävissä yhteisötapahtumissa.

Erinomainen käytännön toteutus

Parhaat käytännöt vakiotoimintatavoiksi

Pitkän aikavälin päätavoite: Citycon toteuttaa parhaita vastuullisuuskäytäntöjä selkeän suunnitelman mukaisesti ja seuraa saavutettuja tuloksia.

Seuraavien vuosien strategiatoimet
 • Operatiivisissa tiimeissä asetetaan vastuullisuustyölle henkilökohtainen tavoitejärjestelmä.
 • Vastuullisuustoimet toteutetaan selkeiden prosessien mukaisesti.
 • Parhaat käytännöt sisällytetään tekniseen standardiimme, ja niitä sovelletaan kaikissa uudistushankkeissa.
 • Vuoden 2022 loppuun mennessä kaikki kiinteistömme ovat BREEAM In-Use sertifioituja vähintään Good-tasolla. Kaikille uusille kehityshankkeille hankitaan ympäristöystävällisen rakentamisen sertifikaatti, jonka vähimmäistaso on BREEAM Excellent.
 • Citycon palkitsee vuosittain toimet, jotka parhaiten tukevat yhtiön vastuullisuusstrategiaa (palkinto voidaan myöntää esimerkiksi vuokralaisille tai yhteisöhankkeille).