Vi skapar värde i områden genom att utveckla moderna stadskärnor och samhällen där människor kan leva, arbeta, umgås och shoppa

Våra centrum finns i urbana knutpunkter där människor bor, arbetar, sköter sina dagliga ärenden och möter varandra. I samarbete med lokalbefolkning, hyresgäster, kommuner och besökare bygger vi centrum som blir till stadsdelarnas sanna hjärtan.

Community

I vår dagliga verksamhet tillämpar vi flera metoder för att lyssna på våra intressenter: allt ifrån att ta emot och svara på kundfeedback till att engagera oss med lokalbefolkningen i fråga om utvecklingsprojekt och aktuella frågor i de lokalsamhällen vi verkar i.

Vi vill engagera både unga och äldre människor i vårt arbete. Det är av yttersta vikt att vi också fortsättningsvis på ett lyckat sätt omvandlar våra centrum till urbana plattformar där ett omfattande utbud av tjänster möter lokalsamhället. Vi är öppensinnade i fråga om tjänster och experiment som tillgodoser behoven av bekvämlighet och samhällsengagemang.