Citycon är den största aktören inom köpcentrum i Norden och Baltikum. Våra 33 köpcentrum betjänar 140 miljoner besökare varje år.
Oslo, Norge
Oslo, Norge
Stockholm, Sverige
Köpenhamn, Danmark
Oslo, Norge
Villmanstrand, Finland
Stenungsund, Sverige
Tallinn, Estland
Trondheim, Norge
Sarpsborg, Norge
Stavanger, Norge
Lahtis, Finland

Köpcentrum i Sverige, Norge, Finland, Estland och Danmark

Citycons köpcentrum i Norden och Baltikum ligger i hjärtat av lokalsamhället, där människor bor och arbetar. Alla våra centrum är belägna i omedelbar närhet till kollektivtrafikförbindelser och har en bas i form av dagligvaruhandel, sjukvård och andra tjänster för vardagslivets alla delar. Våra hörnstenar är hållbar utveckling, en stark etiskt grund och en minskad negativ miljöpåverkan. Vi har förbundit oss till att främja välbefinnandet och välfärden i de orter där vi har köpcenter.

Vi driver köpcentrum i Nordens största och snabbast växande städer. Regionen har 25 miljoner konsumenter med stark köpkraft, och befolkningsökningen i regionen hör till Europas största.

Våra  köpcentrum i Norden har vunnit flera priser och har hyllats av både besökare och experter på detaljhandel. Citycons centrum i Finland och centrum i Norge finns utspridda över hela landet. Våra centrum i Sverige finns i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Vi har också centralt belägna centrum i Estland och Danmark.