Åkersberga Centrum har blivit en tryggare och trivsammare plats. Det framgår av en nyligen genomförd undersökning där centrumet ligger i topp, både när det gäller hur man hanterat Covid-19 och hur besökarnas positiva känsla för centrumet ökat.

Det är företaget Evimetrix som står bakom den årliga undersökningen, där Åkersberga Centrum utsetts till till ”Årets Klättrare” i kategorin Nöjd Kundindex (NKI). NKI är ett mått som mäter hur väl centrumet lever upp till kundens förväntningar. Av ca 50 centrum hamnar Åkersberga på första plats som det centrum där kundernas positiva attityder ökat mest. 

Samtidigt bekräftar polisen att Åkersbergas Centrum har blivit en mycket lugnare plats. Kommunens arbete med miljön kring torget, trygghetsvandringar och Citycons aktiva arbete med inomhusmiljön i centrumet har givit ett gott resultat.

– Det känns fantastiskt roligt att vårt arbete för att skapa en trivsam miljö ger resultat. För att besökarna ska trivas behöver centrumet upplevas som en välkomnande trygg plats. Vi måste kunna erbjuda ett bra utbud och vänligt bemötande. Våra handlare och entreprenörer gör ett fantastiskt jobb och det känns fint att få en så tydlig bekräftelse på att besökare uppskattar centrumet, säger Marie Rytting, centrumchef i Åkersberga.

Det gångna året har varit en tuff utmaning på många sätt inom retailhandeln, samtidigt som den lokala handelsplatsen har blivit allt viktigare för många hemarbetare. Undersökningen visar också att kunderna upplever att Åkersberga Centrum hanterar Covid-19 på ett mycket bra sätt.

Vi gör vårt yttersta för att följa de restriktioner som finns, stödja näringsidkarna i deras arbete med att Covid-säkra och att hjälpa kunderna att hålla avstånd. Låt oss nu hoppas att pandemin snart är bakom oss och att våren kommer med friska nya vindar, avslutar Marie Rytting.

Undersökningen är genomförd via en webbenkät riktad till allmänheten i Storstockholm. Nästan 1 671 personer har uttalat sig om totalt 50 centrumanläggningar.

För mer information, kontakta:
Marie Rytting, 08-562 532 48
eller marie.rytting@citycon.com

Download images
Läs det senaste om vad som är på gång