Antidiskrimineringsarbete med konsten som verktyg

Press releases - 2 september 2010

Nu kommer den andra uppdateringen av Street Corner Talking, ett offentligt konstverk av konstnärerna Thomas Liljenberg och Bo Samuelsson för Kista Galleria.

Street Corner Talking är ett föränderligt text- och ljusbaserat konstverk på en 16 x 4,5 meter stor glasvägg i hörnet av Kista Galleria mot Jan Stenbecks torg. En bärande idé i Street Corner Talking är att verket skapas i dialog med omgiv-ningen. Texter och bilder för konstverket produceras och uppdateras därför i samarbete med inbjudna organisationer, föreningar och boende. Med sitt unika arbetssätt öppnar Street Corner Talking för nya möjligheter där konsten kan spegla och delta i produktionen av plats.

VERNISSAGE
Välkommen till vernissage torsdagen den 2 september kl. 19.00. Då är det premiär för den senaste uppdateringen, vilken har utvecklats i samarbete med Byrån För Lika Rättigheter i Kista. Byrån är en antidiskrimineringsbyrå som bland annat arbetar med att ge råd och stöd till individer som upplever sig utsatta för diskriminering. Konstnärerna kommer att medverka vid vernissagen tillsam-mans med representanter från Byrån och Kista Galleria.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Linda Estenthal, Marknadschef, Telefon +46 (0)70-290 42 55, E-mail: Linda.estenthal@kistagalleria.se

Thomas Liljenberg, konstnär, Tel:0708-466403
Bo Samuelsson, konstnär, Tel:076-2766675
E-post: info@kistaartcity.com
www.streetcornertalking.info

Download images