Nu kommer den andra uppdateringen av Street Corner Talking, ett offentligt konstverk av konstnärerna Thomas Liljenberg och Bo Samuelsson för Kista Galleria.

Street Corner Talking är ett föränderligt text- och ljusbaserat konstverk på en 16 x 4,5 meter stor glasvägg i hörnet av Kista Galleria mot Jan Stenbecks torg. En bärande idé i Street Corner Talking är att verket skapas i dialog med omgiv-ningen. Texter och bilder för konstverket produceras och uppdateras därför i samarbete med inbjudna organisationer, föreningar och boende. Med sitt unika arbetssätt öppnar Street Corner Talking för nya möjligheter där konsten kan spegla och delta i produktionen av plats.

VERNISSAGE
Välkommen till vernissage torsdagen den 2 september kl. 19.00. Då är det premiär för den senaste uppdateringen, vilken har utvecklats i samarbete med Byrån För Lika Rättigheter i Kista. Byrån är en antidiskrimineringsbyrå som bland annat arbetar med att ge råd och stöd till individer som upplever sig utsatta för diskriminering. Konstnärerna kommer att medverka vid vernissagen tillsam-mans med representanter från Byrån och Kista Galleria.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Linda Estenthal, Marknadschef, Telefon +46 (0)70-290 42 55, E-mail: Linda.estenthal@kistagalleria.se

Thomas Liljenberg, konstnär, Tel:0708-466403
Bo Samuelsson, konstnär, Tel:076-2766675
E-post: info@kistaartcity.com
www.streetcornertalking.info

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång