CITYCON AB Pressmeddelande 3 oktober 2017

Citycon och Järfälla stad har skrivit ett tioårigt hyresavtal för biblioteket i Jakobsberg Centrum. Biblioteket, som är 25 år gammalt, moderniseras och får en helt ny utformning, anpassad för alla de aktiviteter som pågår i bibliotek idag. Invigningen är planerad till april 2018.

Biblioteket kommer att få en tydligare indelning med särskilda avdelningar för böcker, läsplatser, studieplatser och mötesplatser. Det blir också ett nytt grupprum, en aktivitetsavdelning och en kulturdel för utställningar. Tillgängligheten stärks med en handikappsanpassad entré och en ny hiss.

- Biblioteket i Jakobsbergs centrum är kommunens viktigaste och mest besökta mötesplats. Att biblioteket nu får ett efterlängtat lyft genom en renovering av befintliga lokaler, en ny hiss som förbättrar tillgängligheten samt en mer synlig entré är en viktig satsning för att utveckla bibliotekets roll som en levande mötesplats, säger Mika Metso (S), ordförande i Kultur, demokrati- och fritidsnämnden.

- Med sex miljoner besökare och ett läge i hjärtat av Jakobsberg är centrumet den naturliga platsen för handel, kultur och kommunal service. Moderniseringen av Jakobsbergs bibliotek är ett led i en förstärkning av den kommunala servicen och kommer att ge Jakobsbergsborna ett modernt bibliotek anpassat för många olika aktiviteter. I nästa steg kommer vi att utöka servicen med mer vård, bland annat en vårdcentral, berättar Magnus Åkesson, affärsområdeschef på Citycon. 

För mer information, kontakta:

Magnus ÅkessonRegionchefCityconTel. 070-301 8183magnus.akesson@citycon.com

Anne OsteliusKommunikationschefCityconTel. 0727-15 80 99anne.ostelius@citycon.com 

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång

Pressmeddelanden