Nu inleds ett utvecklingssamarbete mellan de lokalt verksamma aktörerna Granen Fastighetsutveckling, Veidekke Bostad, KF Fastigheter samt Citycon. Den gemensamma visionen är att lyfta fram Högdalens positiva utveckling och områdets potential som attraktiv bostadsort, handelsplats och destination.  

”Då vi delar ett gemensamt intresse för Högdalen har vi valt att etablera ett samarbete. Tillsammans kommer vi att arbeta över företagsgränserna mot en gemensam vision att stärka varumärket Bo i Högdalen.” säger Christer Skagerlind, VD, Svefa Fastighetsutveckling och talesman för projektet.

Syftet med samarbetet är att stärka och samordna kommunikationen kring samarbetspartnernas olika aktiviteter via en gemensam PR-satsning som ska bidra till att öka attraktionskraften och förstärka Bo i Högdalen som varumärke.

Citycon har förvärvat Högdalen Centrum och sköter förvaltningen i egen regi. Granen bygger 134 nya bostadsrätter i centrum där försäljning pågår. Veidekke bostad planerar, tillsammans med KF fastigheter, att bygga ca 300 nya bostadsrätter med beräknad säljstart under 2013 där NAI Svefa är samordnare av projektet.

”Vi ser Högdalen som ett område med hög potential. Vi erbjuder ljusa, moderna bostadsrätter i en levande stadsdel med en direkt närhet till ett stort serviceutbud, handel och mycket goda kommunikationer.” säger Johanna Nordström, Kundansvarig på Granen.

Som ett led i denna satsning ska kulturlivet stärkas i Högdalen. En av Europas största skateparker byggs just nu intill Högdalen Centrum. Konstnären Roger Andersson bidrar med en konstnärlig gestaltning av Högdalen. Hans konst står för utsmyckningen av gångstråket mellan skateparken och tunnelbanestationen. Satsningar på Högdalen Centrum kommer även att innebära ett uppsving för handeln i området.

Projektet ingår i satsningen Söderortsvisionen som utformats av Stockholms stad. Initiativet syftar till att förbättra Söderort för boende och verksamma i området genom att öka tryggheten, bredda näringsliv och arbetsmarknad samt förbättra utbildningsmöjligheter, infrastruktur och stadsbyggnad. 

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Skagerlind
VD, Svefa Fastighetsutveckling AB
Tel: 08-402 13 60
Mobil: 0722321304

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång