Den 7 mars tillträder Carl Johansson Angmo som ny Head of Investment på Citycon. Carl har en bakgrund inom transaktioner, värderingar och analyser och har bland annat varit biträdande transaktionschef vid bostadsföretaget Hembla, i dag Victoriahem.

Head of Investment p CityconCitycon befinner sig i en strategisk omvandling från att vara ägare och förvaltare av ett stort antal köpcentrum i Norden mot ett fastighetsbolag som kombinerar detaljhandel med bostäder, kontor och kommunal service.

– Jag har jobbat med transaktioner under många år, och lockades av den förändringsresa Citycon har inlett och de stora möjligheter som finns i den, säger Carl Johansson Angmo.

Som Head of Investment kommer han att fokusera på analys, utvärdering och genomförande av såväl förvärv som avyttringar inom Citycon.

Ett aktuellt exempel är förvärvet av en bostadsfastighet i Barkarbystaden, mitt emellan Citycons befintliga tillgångar i Kista och Jakobsberg, som kommunicerades nyligen. Parallellt med det sålde bolaget två handelsplatser i Norge.

–  Det är ett konkret exempel på hur vi kan allokera kapital till genomförandet av vår strategi att långsiktigt utveckla våra platser genom att addera andra typer av fastigheter – vilket också kommer gynna våra existerande centrum. Det är just detta som min avdelning, och Carl, kommer att jobba med framöver, säger Erik Lennhammar, Chief Development and Investment Officer på Citycon.

För mer information, kontakta:
Erik Lennhammar: erik.lennhammar@citycon.com eller 070-344 50 13

Download images
Läs det senaste om vad som är på gång