Citycon Oyj: s Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2012 har i dag publicerats på finska och engelska. Rapporten innehåller ekonomisk redogörelse och styrelsens rapport för räkenskapsåret 2012. Hållbarhetsredovisningen beskriver företagets ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar ur intressentperspektivet.

Årsredovisningen och Hållbarhetsredovisningen bifogas detta meddelande och är också tillgängligt som en förnyad online-version, inklusive filmklipp med hälsningar från ledningen.  www.annualreport2012.citycon.com.

Den tryckta versionen av rapporten kommer att publiceras under vecka 10 och kan beställas via e-post till info@citycon.fi.

Läs det senaste om vad som är på gång