CITYCON AB Pressmeddelande 19 maj 2021


Källa: Citycon/TMRW. Vid Liljeholmstorget utvecklar Citycon bostäder och kontor genom en överdäckning av spårområdet. 

Det nordiska fastighetsbolaget Citycon placerar sig bland Europas klimatledare enligt en lista utarbetad av Financial Times och det tyska forskningsinstitutet Statista. Listan visar europeiska företag som har minskat utsläppen av växthusgaser mest i förhållande till intäkterna.

Financial Times och det tyska forskningsinstitutet Statista har publicerat en lista över europeiska företag som har minskat utsläppen av växthusgaser mest i förhållande till intäkterna under perioden 2014–2019. Över 4 000 företag med en omsättning på minst 40 MEUR 2019 undersöktes.

Citycon hamnar på den översta fjärdedelen bland alla europeiska företag oavsett bransch. Enligt Chief Operating Officer Henrica Ginström stärker denna placering Citycons engagemang för en hållbar framtid.

- Vi är mycket glada över att ha valts ut till en av Europas klimatledare. Att vi ligger högst upp på listan är ett erkännande av vårt långsiktiga arbete med hållbarhet och en uppmuntran att fortsätta arbeta för att nå vårt mål om klimatneutralitet till 2030, säger Henrica Ginström.

Hållbarhet är lönsamt
Citycon har arbetat för att minska växthusgaserna i flera år. Förra året var all el som Citycon köpte 100 procent grön, och företaget undertecknade det internationella Net Zero Carbon Buildings åtagandet att endast använda grön energi till sina fastigheter fram till 2030. Målet att minska energiförbrukningen med 15 procent per kvadratmeter (från 2014 års nivå) uppnåddes också 2020.

- Lönsamhet och hållbarhet går hand i hand. Energieffektiva och miljöcertifierade byggnader är högkvalitativa byggnader med låga driftskostnader, säger Henrica Ginström.

För mer information, kontakta:

Anne Ostelius
Kommunikationschef
Citycon
Tel. 0727-15 80 99
anne.ostelius@citycon.com 

Download images
Läs det senaste om vad som är på gång