CITYCON AB Pressmeddelande 17 maj 2016

Utvecklingen av nya stadskvarter med bostäder i Jakobsberg kan snart påbörjas. Kommunstyrelsen har ställt sig bakom en överenskommelse mellan Järfälla kommun och köpcentrumbolaget Citycon om att uppföra cirka 400 nya bostäder i centrala Jakobsberg.

Genom avtalet får Citycon klartecken att tillsammans med Riksbyggen utveckla cirka 400 bostadsrätter i två kvarter på Tornérparkeringens södra del. 

– Jakobsberg får nu ett viktigt tillskott med nya bostäder som skapar förutsättningar för mer liv och rörelse i stadskärnan. Det är helt i linje med vår vision om att Jakobsberg med tillkommande stadskvarter ger utrymme för både kommersiella lokaler, ett kulturellt centrum, service och platser där människor kan mötas, säger Claes Thunblad (S) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

De nya bostäderna får direkt anslutning till Jakobsbergs Centrum som erbjuder ett stort utbud av service och handel samt närhet till väl utbyggd kollektivtrafik. Boendeparkering anordnas under husen.

– Citycons initiativ att utveckla 400 bostäder blir en injektion för hela centrala Jakobsberg. Vår ambition är att fortsätta utveckla bostäder och handel i centrala Jakobsberg. Vi äger stora markytor i attraktiva lägen som vi kommer att se över för fortsatt utveckling och exploatering, i nära dialog med kommunen, säger Mattias Bernunger, projektutvecklingschef på Citycon.

Detaljplan och genomförandeavtal väntas bli godkända i kommunfullmäktige i början av juni.


För mer information, kontakta:

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, emelie.grind@jarfalla.se, 08- 580 283 93

Mattias Bernunger, projektutvecklingschef Citycon, Mattias.Bernunger@citycon.com, 070-664 4559