Den 7:e juli 2009, meddelade Citycon undertecknandet av en överenskommelse att avyttra två fastigheter med i huvudsak bostäder, i Åkersberga Centrum. Avslut och betalning av transaktionen ägde rum den 1:a juli 2010.

Den 7:e juli 2009, meddelade Citycon undertecknandet av en överenskommelse att avyttra två fastigheter med i huvudsak bostäder, i Åkersberga Centrum 35 km nordost om Stockholm, för 181 miljoner SEK (ca EUR 19 miljoner Euro). 

Avslut och betalning av transaktionen ägde rum den 1:a juli 2010. 

Transaktionen har beskrivits mer detaljerat i företagets börs-pressrelease som skickades ut den 7:e juli 2009. 

Peter Appelgren, Centrumchef Åkersberga Centrum:
”- Anledningen till försäljningen är att vi vill fokusera på vår kärnverksamhet som är att förvalta och utveckla köpcentrum. Nästa utvecklingssteg för oss är den pågående utbyggnaden av Åkersberga Centrum som kommer att vara klar under hösten 2010.” 

För mer information, kontakta:
Peter Appelgren, Centrumchef
peter.appelgren@citycon.com  
Tel: 070-730 00 75

Läs det senaste om vad som är på gång