Citycon har förnyat elva hyreskontrakt för Keskos livsmedelsbutiker i Citycons handelsfastigheter i Finland. Hyreskontrakten har lång löptid och omfattar en yta om cirka 44 000 kvadratmeter. De förnyade kontrakten förlänger den genomsnittliga återstående giltighetstiden för hela Citycons kontraktsportfölj med cirka fyra månader (3,4 år i slutet av mars 2013). Sju av fastigheterna ligger centralt belägna i Helsingforsregionen. I den största av fastigheterna, på Blåbergsvägen 1 i Esbo, görs en mer omfattande ombyggnad och i samband med detta förnyar Kesko sitt supermarketkoncept.

”Förnyandet av kontrakten är ett klart exempel på värdeskapande aktiviter i våra handelsfastigheter och understryker det centrala läget dessa fastigheter har. "Hyreskontrakten stärker både Citycons fastighetsportfölj och samarbetet med vår största hyresgäst Kesko,” säger Harri Holmström, operativ chef vid Citycon.

Ytterligare information: 

Harri Holmström, operativ chef, tfn +358 40 845 5726

Nils Styf, investeringschef, tfn +46 733 50 60 39

Download images
Läs det senaste om vad som är på gång
16 december 2022
Pressmeddelanden