Citycon Oyj och Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) meddelade den 19 december 2012 att de kommer att köpa Kista Galleria i Stockholm för cirka 4,6 miljarder kronor. Förvärvet slutfördes i dag den 17 januari 2013. Förvärvspriset motsvarar cirka 530 miljoner EUR. Citycon och CPPIB kommer äga hälften var av köpcentrumet.

Kista Galleria är ett av de största och mest framgångsrika köpcentrumen i Stockholmsområdet. Gallerian lockar cirka 18 miljoner besökare per år, mer än något annat centrum i området.  2011 uppgick omsättningen i butikerna till totalt 2,4 miljarder SEK, vilket är den tredje högsta siffran i Stockholm. (källa: Kista Galleria KB och Centrumutveckling).

Kista Galleria har totalt 185 butiker och restauranger samt flera enheter för fritidsaktiviteter såsom biografer, en bowlinghall och inomhus go-cart. Centrumets totala uthyrningsbara yta är ca 90 000 m2,
varav 60 000 m2 är butikslokaler. Kista Gallerias utmärkta läge i hjärtat av ett av de snabbast växande områdena i Europa är ett av de viktigaste motiven bakom förvärvet. Detaljerna om förvärvet har publicerats i Citycons börs- och pressmeddelanden som publicerades den 19 december 2012 samt på
bolagets hemsida.

Marcel Kokkeel, Citycons VD säger: "Vi är oerhört stolta över att addera det högkvalitativa och välbesökta Kista Galleria till vår köpcentrumportfölj. Denna investering kommer att balansera vikten av våra olika affärsområden i portföljen, vilket är i linje med vår strategi. Det kommer också att säkra vår position i det snabbt växande Stockholm. Efter förvärvet kommer den svenska verksamheten att
stå för cirka 40 procent av våra hyresintäkter, vilket kommer att göra Citycon till en av de tre främsta ägarna av köpcentrum i Sverige."

Den 14 januari 2013 tecknade Citycon och CPPIB ett låneavtal för en säkerställd fastighetsinvestering om totalt 2. 290 miljoner kronor (cirka 265 miljoner euro) för att finansiera förvärvet av köpcentrumet.
Lånet är säkrat av Kista Galleria och lånetiden fem år. Lånet beviljas av SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB) (publ), som också samordnat finansieringen med Swedbank AB och Aareal Bank AG.

Vid tidpunkten för förvärvet meddelade Citycon också att man ska finansiera resten av sin andel
genom att använda befintliga krediter samt att man överväger att göra en nyemission för att öka kapitalet. Detaljerade planer för kapitalanskaffning kommer läggas fram för godkännande av aktieägarna på bolagsstämman som hålls den 6 februari 2013.

"Jag är nöjd med beskedet från bankerna om finansieringen av Kista Galleria. Särskilt med att vi
kunde slutföra finansieringen på ett smidigt och ändamålsenligt sätt. Detta visar enligt min mening, att företag och institutioner med goda, långsiktiga relationer med banker såsom Citycon och CPPIB, har tillgång till konkurrenskraftig skuldfinansiering trots det utmanande marknadsläget " säger finansdirektör Eero Sihvonen, och tillägger: "Även om det mesta i vår portfölj består av lån utan säkerhet, bestämde vi i det här fallet att tillsammans med vår partner CPPIB använda oss av säkerställda värdepapper med bakomliggande tillgångar som finansiering."

Citycon äger eller förvaltar totalt 38 köpcentrum och 40 andra detaljhandelsfastigheter i Finland, Sverige, Danmark, Estland och Litauen.

Helsingfors 17 jan 2013

Citycon Oyj

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eero Sihvonen, Finansdirektör och vVD

Tel. +358 020 766 4459 eller +358 50 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Marcel Kokkeel, VD

Tel. +358 20 766 4521 eller +358 40 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi

 

 

 

Läs det senaste om vad som är på gång

Pressmeddelanden