Inom några år kommer ett nytt stadskvarter växa fram över spårområdet i Liljeholmen. Här driver Citycon ett stort stadsomvandlingsprojekt, RE: Liljeholmen. I den utvecklingen samverkar företaget med andra tongivande aktörer i grannskapet. Nu inleds ett samarbete med Färgfabriken, där det första steget är utställningen Symbiosis. Här möts arkitekter, designers, forskare och konstnärer för en dialog kring skapandet av framtidens städer och dess centrumkärnor.

– Färgfabriken beskriver sig som mer än en konsthall – en plattform för samtidskonst, arkitektur, samhällsfrågor och stadsutveckling. Det är saker som också vi inom Citycon diskuterar. Samhället förändras och vi behöver vara med där samtalen om framtidens samhälle pågår, säger Veronica Palmgren, stadsutvecklingsdirektör på Citycon.

När Liljeholmstorgets galleria invigdes 2009 uppfattades den direkta kopplingen mellan handelsplatsen och kollektivtrafiken som ett modernt och nytänkande grepp. Med RE: Liljeholmen tas nästa steg och det skapas ett helt nytt stadskvarter med bostäder, kontor, hotell och nya mötesplatser.

– Vi kan handel och stadsutveckling och vårt fokus ligger alltid på att, i nära samarbete med handlarna, skapa liv och rörelse genom mångfald och tillgänglighet. I projektet RE: Liljeholmen krävs att vi tittar på andra saker än att man traditionellt gör inom handeln. Vi arbetar med ett holistiskt perspektiv för att skapa synergier mellan stadsdel, centrum och bostäder. Kan vi utforma platsen så att vi skapar fler anledningar till besök och därigenom odla det sociala kittet? Vad behövs för att göra området hållbart – för klimatet, socialt, arkitektoniskt och ekonomiskt? Det är där är samverkan med Färgfabriken och andra lokala aktörer kommer in i bilden, säger Veronica Palmgren.

Det är samma frågor som Symbiosis kretsar kring. Utställningen som redan har öppnat pågår till den 28 november och innehåller både seminarier, forskningsprojekt och visuella konstupplevelser. Namnet kommer från grekiskans ''symbios'' som handlar om två organismers ömsesidiga beroende av varandra.

– Över hälften av jordens befolkning bor i dag i städer och 2050 kommer det vara 70 procent. Det skapar nya utmaningar och då behöver stadsplaneringen också förändras. Utställningen visar exempel på hur man kan tänka framtida stad och, med inspiration från naturen, omforma redan existerande, säger Anders Bergmark, Partner Director på Färgfabriken.

För mer information, kontakta: Veronica Palmgren, stadsutvecklingsdirektör, Citycon: mailto:veronica.palmgren@citycon.com" style="color:blue">veronica.palmgren@citycon.com eller 072-206 02 76 Carolina Rössner, projektledare kommunikation, RE: Liljeholmen, Citycon: mailto:carolina@aperiens.se" style="color:blue">carolina@aperiens.se eller 0701-700 800.  
Download images
Läs det senaste om vad som är på gång