Jan Wejdermark grundare och partner Newsec Jan Valeskog stadsbyggnads och idrottsborgarrd i Stockholm  Marcus Svensson utvecklinsgdirektr ByggVesta Katja Bolander centrumchef Kista GalleriaCitycon Veronica Palmgren utvecklingsdirektr Sverige och Danmark Citycon

Igår gick första upplagan av Kistadagen av stapeln, anordnad av Citycon i Kista Galleria. Den nya samverkanssatsningen – ett forum för rundabordssamtal med fastighetsägare och politiker – syftar till att två gånger om året samla Kistas alla utvecklingsaktörer. Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S), inledningstalade om Stockholms stadsplaner för Kista.

– Kista är en prioriterad del i stadens stadsplanering. Flera tusen bostäder kommer byggas de kommande åren. Det bidrar till att skapa nya kopplingar till omkringliggande områden – vilket är positivt både för nuvarande och kommande kistabor såväl som för företagen i området.  Det är därför glädjande att många vill vara med och utveckla Kista, säger Jan Valeskog, socialdemokratiskt stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm.

Under gårdagen välkomnade Citycon ett sextiotal representanter för Kistas utveckling till premiären av Kistadagen. Utöver Citycon fanns stads- och fastighetsutvecklare som ByggVesta, Kista Parkstad, Corem, Castellum, och Vasakronan på plats. Därtill deltog även Stockholms stad, samt näringslivs- och akademirepresentanter från IBM och KTH.

Dagen bjöd på panelsamtal och diskussion kring fyra olika teman: Kistas rykte och dess påverkan på investerarviljan, utvecklingen av busstorget, aktuella stadsomvandlingsprojekt samt främjandet av innovation. Invigde gjorde Jan Valeskog, socialdemokratiskt stadsbyggnads- och idrottsborgarråd i Stockholm.

– Det känns fantastiskt att den första Kistadagen nu ägt rum, och att intresset varit så stort. Vi är många aktörer som tror och satsar på Kista. Det är bra, men för att säkerställa synergieffekter och en samordnad agenda krävs att vi krokar arm. På så sätt kan Kista utvecklas i den riktning vi alla vill – till en mer attraktiv, trygg och levande stadsdel, säger Veronica Palmgren, stadsutvecklingsdirektör på Citycon.

En av programpunkterna var omvandlingen av busstorget, som utgör ett gemensamt utvecklingsprojekt för Citycon, staden och regionen. Att göra busstorget till en tryggare knutpunkt kommer ge stora positiva effekter för hela Kista, menar Citycon.

– Redan nu bedrivs ett viktigt trygghetsarbete i Kista, men tillsammans kan vi ta ytterligare steg. Busstorget är ett exempel på en plats i stort behov av upprustning, och en plats alla berörs av – därför känns det viktigt att i och med Kistadagen kunna ta in fler perspektiv. Om vi kan få bort Kistas otrygghetsstämpel kan vi också öka etablerings- och investeringsintresset här, säger Niko Paleovrachas, affärsområdeschef Kista Galleria på Citycon.

För att samverkanssatsningen ska leva vidare och ge effekt över tid är planen att Kistadagen ska hållas en gång per halvår, varje gång med en ny arrangör. Gårdagen avslutades med att Citycon lämnade över facklan till Kista Parkstad, som blir arrangör för nästkommande upplaga.

Programpunkter Kistadagen 22 november 2022:

  • Det nya styrets agenda för Kista (Jan Valeskog, stadsbyggnads- och idrottsborgarråd)
  • Kista med olika etablerings- och investerarglasögon – rykte, verklighet och möjligheter. Citycon delar med sig av insikter och studier kring trygghet och säkerhet. Omvärldens uppfattningar och medias rapportering sätts i relation till aktuell brottsstatistik för Kista, i jämförelse med andra Stockholmsrelevanta platser. Newsec presenterar en studie om hur omvärldsbilden påverkar etablerings- och investeringsintresset för Kista. (Citycon, Newsec, Vasakronan)
  • Busstorget – Kistas hot-spot under luppen. Busstorget är Kistas mest otrygga plats som också samlar flest platssamverkansgrupper. Citycon presenterar en utvecklingsvision som bearbetas tillsammans med staden och regionen. (Citycon och Stockholms stad)
  • Ursäkta byggstöket – stadsomvandling pågår! A: Framtidens hållbara kontor utvecklas i Kista. Castellum och Revelop presenterar A:Place och Nordic Forum. B: Stockholms studenter får fler valmöjligheter med fler spännande kvarter. Unity Living visar upp ett nytt designkoncept på svenska marknaden. Byggvesta presenterar Kista Ängs första kvarter som aktiverar området kring NOD och Stockholms universitet. C: Kista Galleria lanserade sin stora utvecklingsstrategi i början av året där de första stegen är att öka besöksattraktiviteten och få in nya koncept. Citycon berättar vad som görs och vad effekterna är. (Castellum, Revelop, Byggvesta och Citycon)
  • Innovation och Kommunikation – samverkansbolagen Kista Science City och Kista Limitless är två starka motorer för att främja innovation och samverkan för att öka Kistas attraktivitet. Efter varsitt startår är VD:arna varma i kläderna och delar med sig av årets aktiviteter, lärdomar och framsteg. (Kista Science City och Kista Limitless)

Fakta: Kistadagen
Ett nytt initiativ från Citycon för samverkan i Kista. Syftet är att samla Kistas alla stadsutvecklingsaktörer för samtal och diskussion, med målet att forma en gemensam agenda för Kistas utveckling. Kistadagen ska hållas två gånger per år med en ny arrangör varje gång. Nästa upplaga blir arrangerad av Kista Parkstad under våren 2023.

För ytterligare information, kontakta:

Niko Paleovrachas, affärsområdeschef: niko.paleovrachas@citycon.com eller 073-0593231

Veronica Palmgren, utvecklingsdirektör: veronica.palmgren@citycon.com eller 072-206 02 76
Pia Grahn, kommunikationschef: pia.grahn@citycon.com eller 073-037 17 22

Download images