Jakobsbergs Centrum blir det största köpcentrumet i Sverige som konverterar från fjärrvärme till en heltäckande geoenergianläggning med borrhål. Det nordiska köpcentrumbolaget Citycon och energipartnern Adven räknar med att 97 procent av centrumets behov av värme och kyla kommer att täckas med förnybar geoenergi.

Övergången till geoenergi innebär att den totala energibelastningen för värme och kyla till Jakobsbergs Centrum kommer att minska med upp till 65 % samt vara helt fri från koldioxidutsläpp då man endast kommer att använda förnybara energikällor i processen. Projektet är en del av Citycons miljöstrategi som innehåller ambitiösa femårsmål att minska användningen av el, värme, kyla och vatten samt även minska koldioxidutsläppen.

– Köpcentrum är storanvändare av kyla och värme och därför är geoenergi ett attraktivt, förnybart alternativ som innebär att vi kommer att minska miljöbelastningen väsentligt. Med geoenergi blir vi självförsörjande samt sänker våra driftskostnader, säger Mattias Bernunger, utvecklingschef på Citycon som äger och förvaltar Jakobsbergs Centrum.

Adven levererar skräddarsydda värme- och kyllösningar som är helt baserade på förnybar teknologi, till exempel geoenergi. Partnerskapet innebär att Adven investerar i en geoenergianläggning för Jakobsbergs Centrum och installerar 72 energibrunnar på 295 meters djup vardera samt värmepump och teknikcentral. Citycon abonnerar på koldioxidfri värme och kyla för totalt 53 000 kvadratmeter.

– Geoenergi är miljövänlig och kostnadseffektiv för fastighetsägarna. Dessutom underlättar konverteringen för miljöcertifiering, en kraftigt växande trend, säger Jonas Häggqvist, vd för Adven i Sverige.

Citycon äger 54 köpcentrum i Norden och bolaget har en uttalad strategi att använda nya, innovativa lösningar som minskar miljöbelastningen och bidrar till att göra köpcentrumen miljömässigt hållbara.

– Jag välkomnar att Citycon, som en viktig aktör i Järfälla, väljer att investera i klimatsmart energi. Miljö- och klimatfrågan är högt prioriterad, och vi har som mål att alla verksamheter i kommunen ska präglas av en effektiv och miljöanpassad energi- och resursanvändning, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad.

Anläggningen i Jakobsbergs Centrum beräknas vara i full drift hösten 2016. Om pilotprojektet faller väl ut planerar Citycon att konvertera till geoenergi i fler av sina köpcentrum.

För mer information, kontakta:

Mattias Bernunger
Utvecklingschef
Citycon
Tel. 0706 64 45 59
mattias.bernunger@citycon.com

Jonas Häggqvist
Vd
Adven
Tel. 070 531 70 17
jonas.haggqvist@adven.com

Download images