Fastighetsägaren Citycon har idag förvärvat Högdalen Centrum från Centeni. Därmed tar Citycon över sju fastigheter, 14 000 kvadratmeter uthyrbar yta och cirka 40 hyresgäster. Tillträde sker omedelbart och Citycon kommer att sköta förvaltningen i egen regi.

Citycon är specialister på köpcentrum och handelsfastigheter. Totalt äger bolaget 36 köpcentrum och 46 andra detaljhandelsfastigheter, bland annat Liljeholmstorgets Galleria och Åkersberga Centrum.

- Högdalen har en fantastisk potential och vår vision är att utveckla centrumet. Det är ett strategiskt viktigt förvärv för vår expansion på den svenska marknaden, säger Ulf Attebrant, vd Citycon Sverige.

Försäljningsprocessen av Högdalen inleddes av den tidigare ledningen och har slutförts idag när parterna kommit överens. Köpeskillingen uppgår till 207,5 miljoner kronor. Bakgrunden till beslutet om försäljningen är att Högdalen Centrum består av fler fastighetsägare, varför det ställs särskilda krav på samordning och projektledning för att utveckla centret.

- Vi bedömer att Citycon är en utmärkt framtida ägare för Högdalen Centrum. De har en gedigen erfarenhet av att utveckla centrum och de är en lika delar långsiktig som aktiv ägare, säger Lars Söderqvist, styrelseordförande Centeni.

Hyresgästerna har informerats under dagen och förvaltningen kommer successivt att tas över av Citycons medarbetare, som redan är på plats i centrumet.

För mer information eller kommentarer, kontakta:

Ulf Attebrant
VD Citycon Sverige
ulf.attebrant@citycon.com
08-522 803 13

Lars Söderqvist
Styrelseordförande Centeni
lars.soderqvist@centeni.se
070-581 71 81

Om Citycon
Citycon är en av Nordens ledande köpcentrumspecialister och en aktiv ägare och långsiktig utvecklare av handelsplatser. Genom kunskap om människors behov och detaljhandelns förutsättningar lägger vi grunden för framgångsrik handel.  Vi tar ansvar för miljön och för en hållbar utveckling runt våra anläggningar. Totalt äger bolaget 36 köpcentrum och 46 andra detaljhandelsfastigheter till ett marknadsvärde av cirka 23 677 TSEK. Citycon är ledande i Finland och har en stark position i Sverige och Baltikum. Citycon är noterat på Helsingfors Fondbörs sedan 1988. Läs mer på
www.citycon.com.

Om Centeni
Centeni är namnet på det galleriabolag vars tidigare ägare var Boultbee. I februari förlorade Boultbee inflytandet över verksamheten och idag ägs Centeni av The Royal Bank of Scotland. I bolagets bestånd ingår stockholmgalleriorna Älvsjö centrum, Västermalmsgallerian, Skärholmen centrum, Ringen, Fältöversten, Tensta centrum, Rinkeby centrum, Bredäng centrum och Hässelby Gård centrum.

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång