Citycon har köpt de återstående 25 procenten av aktierna i Åkersberga Centrum av Armada Fastighets AB, Österåker kommuns fastighetsbolag. Kommunen har varit minoritetsägare sedan 2005 då Citycon förvärvade en ägarandel på 75 procent av köpcentrumet. Köpeskillingen motsvarar ett fastighetsvärde för minoritetsandelen på cirka 180 miljoner kronor.

Åkersberga Centrum har ett 70-tal butiker, caféer och restauranger fördelade på 24 500 kvadratmeter. Centrumet förnyades och byggdes ut 2010–2011 med en utbyggnad på 12 000 kvadratmeter och har idag nära 6 miljoner besökare per år.

– Genom att bli helägare till Åkersberga Centrum stärker vi vår svenska portfölj ytterligare i enlighet med vår strategi. Citycon fokuserar på starka stadsdelscentrum i urbana lägen och vi ser fram emot att som långsiktiga ägare fortsätta utveckla Åkersberga Centrum, säger Nils Styf, investeringschef på Citycon

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång