Citycon förvärvar KF Fastigheters andel om 30 % i fastighetsbolaget Stenungs Torg Fastighets AB. Affären baseras på ett underliggande fastighetsvärde för hela anläggningen på 575 mkr. Från den 1 november är Citycon därmed ägare av samtliga aktier i Stenungs Torg Fastighets AB.

Fastighetsbolaget Stenungs Torg Fastighets AB omfattar Stenungstorg Köpcentrum som är beläget i centrala Stenungssund.

- När vi nu äger och kontrollerar helheten är vår avsikt att fortsätta att utveckla Stenungstorg Köpcentrum. Ägandet underlättar arbetet för att förverkliga ett ännu mer levande och attraktivt köpcentrum, säger Johan Elfstadius, VD på Citycon AB.

-  I och med försäljningen kan KF Fastigheter öka sitt fokus på företagets övriga anläggningar i Västra Götaland. Citycon har en gedigen erfarenhet att utveckla denna typ av centrum och de är en långsiktig ägare så det känns bra att lämna över till dem, säger Bernt-Olof Gustavsson VD på KF Fastigheter.

Johan Elfstadius fortsätter: - Vi kommer genomföra en utbyggnad och renovering för totalt 180 MSEK. Utbyggnaden omfattar ca 5 000 kvm. Uthyrningsarbetet har redan startat och när vi uppnått en tillräcklig uthyrningsgrad kommer vi påbörja byggnationen. Vi beräknar byggstart under 2013 och preliminärt att vara klara i slutet av 2014.

Stenungssund växer och är med sin närhet och goda kommunikationer till Göteborg en framtidsort som vi är glada att bedriva verksamhet i, avslutar Johan Elfstadius.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Elfstadius                             Ann Werner
VD Citycon AB                               Presskontakt Citycon AB
Tel: 08 – 522 80 313                     Tel: 08 – 522 80 315

 

Bernt-Olof Gustavsson                 Jan Lindgren
VD KF Fastigheter                        Kommunikationschef KF Fastigheter
Tel: 010 -743 43 01                      Tel. 010 – 743 43 14

Läs det senaste om vad som är på gång