I samband med att Kista Galleria fyller 45 år presenterar fastighetsägaren Citycon stora ombyggnadsplaner för gallerian och närområdet. Miljardsatsningen ska till år 2030 resultera i 300 nya bostäder, nya grönområden och fler levande publika miljöer – allt i syfte att göra Kista till en mer attraktiv stadsdel för boende, besökare och hyresgäster.  


Veronica Palmgren, Urban Development Director på Citycon, Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms Stad och
Niko Paleovrachas, Commercial Director på Citycon.

 

Citycon, ägare av Kista Galleria och 33 andra köpcentrum i Norden och Baltikum, presenterar idag ett omfattande ombyggnadsprojekt för Kistas centrumområde. Den börsnoterade centrumutvecklaren ska till 2030 expandera sitt fastighetsbestånd med 65 000 kvadratmeter i och omkring Kista Galleria. 

– Kista är en av Sveriges och Nordens viktigaste stadsdelar. Här möts näringsliv, innovation, mångkultur och vardagsliv i en världsunik mix på en plats som byggts utifrån dåtida stadsbyggnadsideal. För att tillvarata stadsdelens enorma framtidspotential  behöver vi därför injicera mer liv och aktivitet i de publika centrummiljöerna, och befolka platserna under fler timmar av dygnet. Genom att skapa bättre förutsättningar för liv och rörelse gör vi Kista till en än mer attraktiv stadsdel, säger Veronica Palmgren, Urban Development Director på Citycon.

Citycons projekt är en av flera pågående satsningar i Kista och uppmuntras av Stockholms stad.

– Utvecklingen av området vid Kista Galleria är viktig både för den lokala tryggheten och för ett ännu mer attraktivt Kista, som ska locka framtidens talanger och storföretag. Tillsammans med både näringslivet och akademin har vi i Kista påbörjat Nordens största stadsutvecklingsprojekt – där över 20 miljarder kronor investeras i fastigheter och offentliga miljöer, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms Stad.

Bland de publika miljöer som Citycon vill samverka till att upprusta och aktivera finns Kista torg, Jan Stenbecks torg och Kista busstorg, som dagligen passeras av 56 000 resenärer och ett 20-tal busslinjer. Jan Stenbecks torg blir år 2025 hållplats för tvärbanans nya Helenelund-gren.

För att skapa en trevligare stadsmiljö omkring gallerian satsar Citycon även på nya grönområden. Fastigheternas tak ska omvandlas till 10 000 kvm grönskande ytor med växtarter hemmahörande på Järvafältet.

I två nya byggnader, direkt anslutna till gallerian, planeras centrumnära bostäder och lokaler för utbildnings- och hälsoaktörer. Målet är att skapa ett kluster för hälsoinrättningar och vårdföretag, i likhet med Cityconägda Vårdhuset i Liljeholmen. I direkt anslutning till Kista Galleria med dess 130 butiker förstärks – och uppgraderas – stadsdelens ursprungliga utformning som ABC-stad.

– Våra fastigheter i Kista är mer än kontors-, service- och bostadsytor. De bildar Järvaområdets viktigaste mötesplats. Det innebär ett stort ansvar för oss som fastighetsägare. Därför har vi över de senaste två åren investerat dryga 100 miljoner kronor i en modernisering av gallerian som del av den utvecklingsresa som nu fortsätter, säger Niko Paleovrachas, Commercial Director på Citycon.

Genom att ge foodcourten MEET och Kistagången ett ordentligt ansiktslyft vill Citycon förstärka gallerians roll både som mötesplats och lokalcentrum.

– Under pandemin blev Kista Gallerias roll som lokalcentrum dessutom ännu tydligare – och vår satsning på lokaler för hälsoaktörer desto viktigare. Tillsammans med Stockholms stad, regionen och övriga fastighetsägare i området ser vi fram emot att bygga ett tryggare, grönare och mer levande Kista – en slags ABC-stad 2.0, avslutar Niko Paleovrachas.

.

Preliminär tidsplan för Citycons omvandling av Kista
2021 Renovering av Kistagången i Kista Galleria

2022 Modeboulevarden i Kista Galleria renoveras. Detaljplanering för nybyggnad av bostäder, utbildningslokaler och lokaler för hälsoaktörer

2023 Ombyggnadsstart för Kista busstorg och Jan Stenbecks Torg

2024 Kista busstorg klart

2025 Invigning av Jan Stenbecks Torg

2026 Byggstart av bostäder, utbildningslokaler och lokaler för hälsoaktörer. Två nya byggnader planeras: Norra huset bestående av 18 våningar bostäder, två våningar kommersiell yta och tre våningar parkering, samt Kista Torg, bestående av 12 våningar bostäder och 3–4 våningar för utbildningslokaler.

2028 Första inflytt av hyresgäster

2030 Ombyggnation klar

.

För mer information, kontakta:
Veronica Palmgren, Urban Development Director,
+46 72 206 02 76
veronica.palmgren@citycon.com

Niko Paleovrachas, Commercial Director
+46 73 059 32 31
niko.paleovrachas@citycon.com

Sakari Järvelä, VP, Corporate Finance and Investor Relations
+358 50 387 8180

sakari.jarvela@citycon.com

Pia Grahn, Head of Communications
+46 73 037 17 22
pia.grahn@citycon.com

.

Download images
Läs det senaste om vad som är på gång