CITYCON AB Pressmeddelande 9 mars 2016

Citycon certifierar tre av sina nio köpcentrum i Sverige med BREEAM In-Use: Kista Galleria, Liljeholmstorget Galleria och Jakobsbergs Centrum. Totalt certifierar Citycon 16 av sina egna köpcentrum i Norden med BREEAM In-Use. Det gör Citycon till det köpcentrumbolag i Norden som har flest BREEAM In-Use certifikat.

BREEAM är ett internationellt miljöcertifieringssystem med över 500 000 certifierade byggnader i 73 länder. BREEAM In-Use har tagits fram för att certifiera befintliga byggnader med avseende på hållbarhet och är ett logiskt nästa steg för Citycon som under många år har certifierat alla större utvecklingsprojekt.

 BREEAM In-Use ger oss en god översikt över miljöprestandan hos våra fastigheter och användbar information om möjliga förbättringar. Vi kan även benchmarka oss gentemot branschens bästa exempel och få idéer om hur vi kan utveckla våra rutiner för fastighetsskötsel, säger Magnus Åkesson, regionchef på Citycon.

Vid certifieringen fick Citycon höga poäng för köpcentrumens centrala lägen i tätorter med goda förbindelser för kollektivtrafik. Köpcentrumen håller även hög nivå när det gäller avfallshantering och återvinning. Genom att källsortera har Liljeholmstorget Galleria bidragit med brännbart avfall för eluppvärmning som räcker till 117 villor per år och metall till 839 nya cyklar. Liljeholmstorget Galleria invigdes 2009 och är det första köpcentrumet i Europa som nått den högsta nivån i miljöcertifieringssystemet LEED.

I Citycons hållbarhetsstrategi ingår flera nya, innovativa lösningar. Exempelvis omvandlas matavfallet från Kista Gallerias restauranger och caféer till biogas som används i lokaltrafik. Och Jakobsbergs Centrum blir 2016 det största köpcentrumet som konverterar till geoenergi så att 97 procent av centrumets behov av värme och kyla kommer att täckas med förnybar geoenergi.

 Genom certifieringsprocessen har vi skaffat oss djupare kunskaper om energianvändning, miljöbelastning och kostnader. Den viktigaste är inte certifieringen i sig själv utan det systematiska arbetssättet som ger tydliga och mätbara resultat.

Bolagets målsättning är att majoriteten av de egna köpcentrumen ska vara certifierade med BREEAM In-Use 2017, motsvarande 75 procent av bolagets fastighetsvärde. Idag är 55 procent av bolagets fastighetsvärde miljöcertifierat med BREEAM In-Use. 

För mer information, kontakta:

Magnus ÅkessonRegionchefCityconTel. 070-301 8183magnus.akesson@citycon.com

Anne OsteliusKommunikationschefCityconTel. 0727-15 80 99anne.ostelius@citycon.com 

Download images