Citycon har tecknat ett joint venture-avtal med NCC Property Development för utvecklingen och uthyrningen av Mölndal Galleria. Befintliga, äldre butiksfastigheter är planerade att rivas och en ny stadsgalleria med cirka 25 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta kommer att uppföras på samma plats.
Projektet utvecklas i samarbete med Mölndals kommun, från vilka Citycon och NCC Property Development har för avsikt att förvärva den befintliga fastigheten.

Gallerian kommer att inrymma cirka 70 olika butiker, restauranger och serviceställen. Mölndal Galleria kommer att bli en modern citygalleria med Mölndalsbon i fokus. Basutbudet kommer att utgöras av en livsmedelsbutik och allt annat som behövs i vardagen. Byggnationen av den nya gallerian beräknas starta under 2015, efter slutförandet av den pågående detaljplaneprocessen, och kommer att öppna för allmänheten i början av 2018.

Både Citycon och NCC kommer att delta i utvecklingsprojektet och Citycon kommer att förvärva NCC:s andel när projektet är färdigställt. Citycons totala investering beräknas uppgå till cirka 120 miljoner euro.

”Mölndal Galleria passar perfekt med Citycons strategi att investera i urbana stadsdelscentrum som drivs av dagliga behov och som är belägna på platser med stark demografisk tillväxt. Denna investering kommer att ytterligare förstärka vår position som en branschledande aktör inom köpcentrum i Sverige och Norden och samtidigt öka Sverigeandelen i vår portfölj”, säger Marcel Kokkeel, vd på Citycon.

Mölndal har 61 000 invånare och cirka 230 000 personer bor inom tio minuters bilresa från centret. Mölndal Galleria kommer att ligga intill en stor knutpunkt för kollektivtrafiken, den näst mest trafikerade i Göteborgsområdet efter centralstationen, och som även smidigt ansluter Mölndal till Göteborgs centrum. Göteborg är den näst snabbast växande staden i Sverige, efter Stockholm. Befolkningen i Göteborg förväntas öka med cirka 17 procent fram till år 2030, vilket resulterar i totalt 1,2 miljoner invånare. 

"Vårt mål är att utveckla ett levande och attraktivt område som tjänar besökarnas behov och områdets ökande antal invånare. Köpcentrumprojektet är en del av en omfattande utvecklingsplan för Mölndals stadskärna som också inbegriper nya kontor och lägenheter", säger Katarina Wåhlin Alm på NCC Property Development.

"Mölndal Galleria har ett utmärkt läge mitt i Mölndal med god köpkraft och ligger bredvid en vältrafikerad knutpunkt för allmänna kommunikationer. Vi är mycket nöjda med detta joint venture där Citycon kommer att fokusera på våra starka sidor när det gäller att utveckla koncept för framgångsrika urbana stadsdelscentrum och hyresgästrelationer, och NCC använda sin långa erfarenhet inom projektutveckling och byggnation", säger Nils Styf, Chief Investment Officer på Citycon.

Mölndal Galleria är det andra köpcentrumprojektet som Citycon och NCC utvecklat tillsammans. I Finland uppför Citycon och NCC för närvarande en 25 000 kvadratmeter stor utbyggnad till köpcentret Iso Omena i Helsingforsområdet.


CITYCON OYJ

För mer information, kontakta:
Nils Styf, Chief Investment Officer, Citycon
Tel. +46 733 506 039
nils.styf@citycon.com

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång