Den 31 mars inviger fastighetsbolaget Citycon, som driver ett trettiotal köpcentrum varav sex i Sverige, sitt nya flaggskepp Lippulaiva, i Esboviken nära Helsingfors. Lippulaiva, som är en koldioxidneutral byggnad med en av Europas största geoenergianläggningar, utgör en milstolpe i Citycons strategi att utveckla platser med en kombination av bostäder, kontor, handel och service.

​​

De boende i det snabbt växande området Esboviken får en ökad närhet till handel och samhällsservice när Lippulaiva öppnar med cirka 100 olika butiker, kaféer och restauranger samt olika former av privat och offentlig service.

Bland annat finns här ett av Helsingfors största kluster för dagligvaror, med Prisma, K-Supermarket och Lidl. Livsmedelsbutikerna står för cirka 45 procent av Lippulaivas 44 000 kvadratmeter uthyrningsbara bruttoyta. I Lippulaiva finns dessutom över 20 kaféer och restauranger som drivs både av inhemska aktörer och internationella kedjor.

Till detta kommer också ett brett utbud av tjänster och service, till exempel Esbovikens regionbibliotek på nästan 2 900 kvadratmeter, det engelskspråkiga daghemmet Pilke Playschool, fitnesscentret Elixia och Terveystalos vårdcentral, som är en av Finlands största privata vårdgivare.

Esbovikens tunnelbanestation och bussterminal är direkt anslutna till centrumet via rulltrappor och hissar. Citycon räknar med att Lippulaiva ska locka cirka åtta miljoner besökare årligen.

– Lippulaiva blir en ny urban knutpunkt för samhället, där kunderna kan tillfredsställa alla sina dagliga behov i ett och samma besök. Vi har redan i dag en uthyrningsgrad på över 90 procent för butikslokalerna och vi ser också en stor efterfrågan från en mängd olika aktörer inom mat och dryck, säger Mari Laaksonen, Commercial Director på Citycon.

I området runt Lippulaiva byggs dessutom totalt åtta bostadshus med 560 hyreslägenheter och bostadrätter. Citycon bygger fyra bostadstorn med 4 till 14 våningar och 275 lägenheter, där det första kommer att stå klart i slutet av året och de övriga tre i början av 2023. Byggandet av de återstående bostadshusen har ännu inte påbörjats. Det är första gången som Citycon genomför egen produktion av hyresbostäder. Byggrätten för två av bostadstornen har sålts till byggföretaget Hausia.

– Lippulaiva är ett utmärkt exempel på hur vi i praktiken genomför vår strategi att utveckla platser som kombinerar ett varierat utbud av tjänster, detaljhandel, bostäder och kontorslokaler med väl fungerande trafikförbindelser, och en viktig milstolpe i förverkligandet av potentialen i vår pipeline, säger Erik Lennhammar, Chief Development Officer på Citycon.

Lippulaiva är en koldioxidneutral byggnad tack vare en rad hållbara energilösningar. Under Lippulaiva finns dagens mest omfattande geoenergianläggning bland kommersiella byggnader i Europa, och centrets elförbrukning optimeras med smart styrning. Lippulaiva kommer att söka certifiering i enlighet med LEED och Smart Building.

För mer information, kontakta:

Erik Lennhammar, Chief Development Officer
+46 70 344 5013
erik.lennhammar@citycon.com

Mari Laaksonen, Commercial Director
+358 20 766 4434
mari.laaksonen@citycon.com

Sakari Järvelä, VP, Corporate Finance and Investor Relations
+358 50 387 8180

sakari.jarvela@citycon.com

Download images
Läs det senaste om vad som är på gång