2018 invigs nya Mölndal Galleria och redan nu kan Citycon presentera ett femtontal hyresgäster såsom H&M, Systembolaget och Lindex. Ett stort restauranginslag, livsmedelsbutiker, mode och servicefunktioner kommer att göra Mölndal Galleria till en attraktiv mötesplats.

Mölndal Galleria kommer att ha cirka 70 butiker fördelade på 24 000 kvadratmeter och 650 parkeringsplatser med Citycon som aktiv ägare, utvecklare och förvaltare. Citycons totala investering beräknas uppgå till drygt 1,1 miljarder kronor (120 miljoner euro). Totalt sett investeras 3,5 miljarder kronor i omvandlingen av Mölndals stadskärna till en modern innerstad med ett brett utbud av handel, bostäder och kontor.

– Citycons strategi är att fokusera på centrala lägen i större städer och Mölndals position som viktig knutpunkt i regionen passar perfekt. Här kommer vi att skapa ett lättillgängligt och trivsamt stadsdelscentrum som möter människors vardagsbehov, berättar Nils Styf, investeringschef på Citycon.

Den nya gallerian kommer att utformas som en integrerad del av innerstaden. Flera ingångar och skyltfönster både inåt och utåt ger en levande stadsbild. Gallerian får ett brett restaurangutbud med fokus vid det västra torget. Centrumet ankras i den andra änden med en större livsmedelsbutik på 3 200 m2 och Systembolaget. H&M:s butik kommer att omfatta 2 900 m2. Andra klara hyresgäster är Lindex, Kjell & Company, Apoteket, Synsam med flera.

NCC har tillsammans med Citycon ett gemensamt projektbolag för utveckling, uthyrning samt uppförande av Mölndal Galleria. Citycon kommer att förvärva NCC:s hälftenandel i gallerian när projektet är färdigställt.

Nils Styf
Investeringschef
Citycon AB
Tel: 0733-50 60 39
nils.styf@citycon.com

Tobias Fröberg
Projektutvecklingschef
Citycon AB
Tel: 0703-049 540
tobias.froberg@citycon.com

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång