Citycon har träffat en överenskommelse om att sälja det helägda dotterbolaget Jakobsbergs Bostäder AB, som innehåller en bostadsfastighet med 129 lägenheter. Köpare är Akelius.
Citycon säljer 129 lägenheter i två bostadsbyggnader om totalt 9,800 m2 uthyrbar area i Jakobsbergs Centrum till Akelius Lägenheter AB för cirka 90 miljoner kronor.  Fastigheten är en tredimensionell fastighet där de två bostadsbyggnaderna har skiljts från den underliggande detaljhandelsfastigheten. Genom affären har Citycon sen förvärvet av Jakobsbergs centrum sålt av ca 80 % av lägenhetsbeståndet i Jakobsbergs Centrum.

”Försäljningen är ett led i den pågående renodlingen av vår portfölj i Sverige. Vi är specialister på köpcentrum och handelsfastigheter och det är där vi har vårt fokus. När vi nu beslutat att sälja fler bostadsfastigheter tycker vi det är glädjande att Akelius förvärvar bostäderna ” säger Johan Elfstadius, VD, Citycon i Sverige.

Ytterligare information:
Johan Elfstadius, Verkställande Direktör, Citycon AB
Tfn +46 8 522 80 313,  johan.elfstadius@citycon.com

Läs det senaste om vad som är på gång

Pressmeddelanden