Citycon säljer bostäderna som för närvarande uppförs över gallerian Liljeholmstorget till Heba Fastighets AB för cirka 176 miljoner kronor (cirka 17,6 miljoner euro). Affären sker genom försäljning av det fastighetsbolag som har bildats för bostadsprojektet och som genom bildandet av en tredimensionell fastighet separerats från köpcentret. Totalt byggs 72 bostäder, och den uthyrningsbara ytan är cirka 6 100 m2 fördelat på 3 byggnadsdelar. Bostäderna på Liljeholmstorget upplåts som hyresrätter. Citycon slutför byggandet av bostäderna, och den slutgiltiga affären väntas fullfölja i april 2010 när bostäderna är färdigställda.

"Vi är nöjda över att få en bra partner i och med affären till Liljeholmstorgets galleria, " säger Citycons verkställande direktör Petri Olkinuora och fortsätter: "Projektet förutsatte byggandet av bostäder i anslutning till gallerian. Försäljningen av bostäderna ingick i våra planer från första början eftersom Citycon fokuserar på detaljhandelslokaler och i synnerhet på köpcentrum, och således ingår hyresbostäder inte i Citycons strategi.

Byggandet av Liljeholmstorget är Citycons största utvecklingsprojekt genom tiderna. Citycon inledde byggarbetena i maj 2007 och gallerian öppnas i oktober 2009.

Stockholm 16.06.2009 CITYCON OYJ Petri Olkinuora Verkställande direktör

Ytterligare information:
Ulf Attebrant Verkställande Direktör, affärsverksamheten i Sverige
Tfn +46 8 522 80 313 ulf.attebrant@citycon.com

Läs det senaste om vad som är på gång

Pressmeddelanden