Citycon har tecknat ett avtal om att förvärva en blivande bostadsfastighet i Stockholm för cirka 69,5 miljoner euro från bostadsutvecklaren Botrygg. Fastigheten ska omfatta över 200 välplanerade lägenheter som kommer att vara en mix av ägarlägenheter och hyreslägenheter fördelade i två etapper.

Fastigheten är belägen i Barkarbystaden, mitt emellan Citycons tillgångar i Kista och Jakobsberg, som är ett av norra Europas största och mest expansiva stadsutvecklingsområden.

–  Vi är mycket nöjda med förvärvet eftersom det stärker vår portfölj och är ett konkret exempel på våra satsningar på att öka andelen bostäder i vår portfölj, säger Erik Lennhammar, Utvecklingsdirektör på Citycon.

Transaktionen genomförs med ett framtida åtagande, där Citycon tar över fastigheten när den är färdigställd. Byggnationerna påbörjas i februari i år och projektet ska färdigställas i två faser, under Q1/2024 och Q2/2024. Slutförandet av transaktionen sker efter det att respektive fas har avslutats.

Parallellt med förvärvet i Sverige, har Citycon kommit överens om försäljning av två handelsplatser i Norge. Aurora Eiendom AS köper Buskerud Storsenter, medan Magasinet Drammen köps av Oslo Opportunity Fund II AS och Vendal Investor AS.

– Denna transaktion visar också på Citycons effektiva kapitalallokering, eftersom intäkterna från de två avyttrade tillgångarna i Norge kommer att användas i detta förvärv och därmed bidra till vår strategiska omvandling mot ett fastighetsbolag med blandade tillgångar där man kombinerar detaljhandel med bostäder, kontor och kommunal service, säger F. Scott Ball, Citycons VD.

Citycon kommer att ge mer detaljer om transaktionerna i sitt resultatsamtal som är planerat till torsdagen den 17 februari 2020 klockan 9.00 CET. Uppgifter för att ringa in kommer att publiceras separat senare.

För mer information, kontakta:
Erik Lennhammar
Chief Development Officer, Citycon
Tel: 072-555 08 95
erik.lennhammar@citycon.com

Pia Grahn
Head of Communications, Citycon
Tel: 073-0371722
pia.grahn@citycon.com

Download images
Läs det senaste om vad som är på gång