CITYCON AB Pressmeddelande 9 maj 2017

Jakobsbergs Centrum är det hittills största köpcentrumet i Sverige som har konverterat till geoenergi. 68 energibrunnar har installerats under köpcentrumet som nu till största delen är självförsörjande på förnybar geoenergi. Med geoenergi minskar centrumets behov av fjärrvärme motsvarande uppvärmningen av 400 radhus. Projektet är ett samarbete mellan centrumägaren Citycon och energipartnern Adven.

– Citycons hållbarhetsstrategi innehåller nya, innovativa lösningar och geoenergianläggningen i Jakobsberg har varit ett framgångsrikt pilotprojekt.  Vi ser nu över möjligheten att installera geoenergi och andra hållbara energilösningar i fler köpcentrum, säger Mattias Bernunger, utvecklingschef på Citycon. Som centrumägare vill vi verka för en hållbar utveckling genom ökad energieffektivitet och miljöanpassning av våra köpcentrum.

 Nu levererar vi geoenergi till hela Jakobsbergs centrum. Det är ett unikt projekt i den mening att en geoenergianläggning som försörjer över 50 000 kvm köpcentrum är ytterst ovanligt.  Att anlägga ett storskaligt borrhålslager med närmare 70 energibrunnar, 300 meter djupa, i inomhusmiljö har varit en utmaning, och jag känner inte till att det har gjorts tidigare någon annanstans, säger Johan Lönneborg, kundansvarig på Adven.

Se filmen om geoenergi i Jakobsbergs Centrum.

För mer information, kontakta:

Mattias Bernunger
Utvecklingschef
Citycon
mattias.bernunger@citycon.com
070-664 45 59

Johan Lönneborg
Kundansvarig
Adven
johan.lonneborg@adven.com
070-342 83 55

Anne Ostelius
Kommunikationschef
Citycon
Tel. 0727-15 80 99
anne.ostelius@citycon.com  

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång