CITYCON AB Pressmeddelande 20 februari 2018

Citycon har tecknat ett avtal med Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning om en familjemottagning på 321 kvadratmeter i Högdalen Centrum. Familjens hus kommer att ligga mittemot BVC och barnmorskemottagningen och är en del av Stockholms satsning på ett jämlikt och socialt hållbart Stockholm. Invigningen sker torsdagen den 22 februari.

I Familjens hus kan föräldrar träffa andra föräldrar på den öppna förskolan, dela erfarenheter och få hjälp att hitta svar på familjerelaterade frågor. Familjens hus kommer att erbjuda stöd till blivande föräldrar och barnfamiljer i samarbete med BVC och barnmorskemottagningen i Högdalen. Ett fjortontal personer kommer att vara verksamma i Familjens Hus, bland annat föräldrarådgivare, pedagoger och fältassistenter.

–  Vi vill skapa en mötesplats där föräldrar kan bilda nya nätverk, få råd och stöd i familjefrågor. Familjens hus ska vara lätt att besöka. Det är generösa öppettider och det behövs ingen föranmälan, säger Carina Nyström, föräldrarådgivare i Stockholm stad. 

Familjens hus i Högdalen är en del av projektet STIS (stärkt tidigt stöd i samverkan) som verkar för en förstärkning av det förebyggande sociala arbetet och det generella stödet till de minsta barnen och deras föräldrar i ytterstadsdelarna.

–  Det känns jättebra att få vara med och tillgängliggöra ett tidigt hälsofrämjande stöd till familjer. Med Familjens hus har vi fått en viktig pusselbit till ett komplett och förbättrat serviceutbud i Högdalen Centrum. Genom ett varierat utbud av butiker som kompletteras med samhällsservice säkrar vi kundströmmar till Högdalen även när e-handeln ökar, säger Martin Kjellman, affärsområdeschef på Citycon som äger och förvaltar Högdalen Centrum.

Med Familjens hus har Högdalen Centrum sammanlagt 2 211 kvadratmeter samhällsservice inklusive BVC, barnmorskemottagning, Folktandvården och Kulturskolan. Totalt utgör samhällsservicen över 10 procent av den totala ytan. 

För mer information, kontakta:Martin KjellmanAffärsområdeschefCityconTel. 070-294 2223martin.kjellman@citycon.com 

Anne OsteliusKommunikationschefCityconTel. 0727-15 80 99anne.ostelius@citycon.com 

Download images