CITYCON AB Pressmeddelande 18 mars 2021


Foto: Mattias Hamrén

Järfälla kommun ökar sin närvaro i Jakobsbergs Centrum när de i vår flyttar fler delar av socialtjänstens verksamheter till centrumet. Sammanlagt ökar socialtjänstens lokaler till totalt 626 kvadratmeter kontorsyta.

– Jakobsbergs Centrum med ett 70-tal butiker och restauranger ligger mitt i hjärtat av Järfälla nära Jakobsbergs station, Järfällas viktigaste knutpunkt för kollektivtrafik. Kommunen kunde knappast ha hittat ett bättre ställe att flytta sin verksamhet till, säger Marie Rytting, centrumchef på Citycon.

Den starka befolkningstillväxten i kommunen bidrar till att göra centrumet till en levande plats men ställer å andra sidan krav på ett ständigt förnyelsearbete. Citycon, som äger och driver Jakobsbergs Centrum samt nio andra gallerior och köpcentrum i Stockholm och Göteborg, arbetar därför med ett heltäckande förslag för att utveckla stadsmiljön i och runt omkring centrum. Det handlar inte enbart om utbudet av service, butiker, restauranger och caféer, utan också om en modernisering av gångstråken, bättre parkeringsmöjligheter och flera nya bostadskvarter. Allt sker i tät dialog med Järfälla kommun, som nu alltså också utökar sin inhyrning i centrumet.

– Jakobsbergs Centrum är en fin marknadsplats med många möjligheter, och att man på kommunen beslutat att lokalisera fler delar av socialtjänsten hit skapar ännu bättre förutsättningar för vår förnyelseresa. Vi ser fram emot att fortsätta förnya centrum tillsammans och göra det till en ännu tryggare, trevligare och mer aktiv mötesplats, säger centrumchefen Marie Rytting.

För mer information, kontakta:

Marie Rytting
Centrumchef Jakobergsbergs Centrum 
Citycon
Tel. 08-562 532 48

marie.rytting@citycon.com

Anne Ostelius
Kommunikationschef
Citycon
Tel. 08-562 532 19
anne.ostelius@citycon.com 

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång