Naturen har flyttat in i Kista Galleria. I några av gallerians hissar och trapphus finns foton från reservaten i det närliggande Järvafältet tillsammans med texter som berättar om varje plats och en QR-kod för att hitta till den via Naturkartan. Initiativet görs i samarbete med Stockholms stad och fotografen Johan Pontén.

– Det är kul att se hur väl fotona passar in i miljöerna och verkligen lyfter fram platserna. Jag hoppas att det här kan inspirera fler att ge sig ut och upptäcka våra reservat och grönområden, säger fotografen Johan Pontén, som har tagit bilderna och som till vardags arbetar som kommunikatör på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

I Stockholms stad finns elva naturreservat och ett kulturreservat. Det är områden som anses värdefulla och skyddas med stöd av miljöbalken. Två finns på Järvafältet: Igelbäckens kulturreservat och Hansta naturreservat. Det senare är dessutom ett Natura 2000-område, ett område som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse.

Hansta-reservatet bildades 1999. Där finns spår av mänskligt liv från förhistorisk tid och man kan ströva genom urskogsliknande barrskog och lundar med hassel och flera hundra år gamla ekar. Om våren är marken täckt av mattor med blåsippor och vitsippor.

Igelbäckens kulturreservat inrättades 2006 för rekreation, friluftsliv och kulturella upplevelser. I Igelbäcken, som rinner igenom det gamla odlingslandskapet som en pulsåder, lever den sällsynta fisken grönling, som är något av en symbol för området.

Det är bland annat vid några av kontorsentréerna i Kistagången och i hissarna upp till hälso- och sjukvårdsmottagningarna som man hittar fotografierna, och i framtiden kan det bli fler.

– Kista är en fantastisk plats. Här finns människor från hela världen, utbildning på alla nivåer, ett blomstrande näringsliv, massor av kultur och ett av Stockholms bästa köpcentrum. Men man kanske glömmer att vi trots vårt centrala läge nära storstaden och kommunikationer också har nära till naturen. Det här är ett sätt att påminna om det samtidigt som vi lyfter inomhusmiljön i våra trapphus och hissar, säger Katja Bolander, centrumchef i Kista Galleria.

För mer information, kontakta:
Katja Bolander, Kista Galleria: katja.bolander@citycon.com eller 073-820 18 58
Pia Grahn, kommunikationschef Citycon: pia.grahn@citycon.com eller
073-037 17 22‬
Johan Pontén, Stockholms Stad: johan.ponten@stockholm.se eller 08-508 28 898

Download images