Ikväll avtäcks Street Corner Talking – ett 16 meter brett och 4,5 meter högt digitalt konstverk – i Kista Gallerias gavel mot Kista Science Tower. Konstverket är ett resultatav ett unikt samarbete mellan konstnärer, boende, företag och organisationer. Konstnärerna Thomas Liljenberg och Bo Samuelsson har velat skapa ett interaktivtkonstverk, som är sprunget ur den lokala miljön och förankrat hos invånarna. En arbetsgrupp på cirka 60 personer från Kista och Rinkeby har vid en workshop aktivt bidragit till utformningen av konstverket.

- Street Corner Talking är ett levande konstverk med text, bild och ljus och som kommer att förnyas och förändras flera gånger per år säger konstnären Thomas Liljenberg.

Street Corner Talking får också en egen blogg som går att följa på www.streetcornertalking.info.

Bifogat finner ni även bilder på konstverket.

Tid: Klockan 17.00

Plats: Samling i Kista Science Tower.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Liljenberg, Konstnär Tfn: 0708-466403 Mail: thomas_liljenberg@bredband.net

Gunnar Mässing, VDTelefon +46 (0)70-676 71 48E-mail: gunnar.massing@kistagalleria.se

Street Corner Talking (SCT) är ett text- och ljusbaserat offentligt konstverk av Thomas Liljenberg och Bo Samuelsson i samarbete med Kista Galleria. Det är ett konstverk som skapas och förändras i samspel med sin omgivning. Texter och bilder för verket produceras i dialog med inbjudna konstnärer, företag, organisationer och boende. SCT kommer att förändras och uppdateras med nya texter och bilder fram till november 2011.

Läs det senaste om vad som är på gång

Pressmeddelanden