Kista Galleria är norra Stockholms bästa köpcentrum och har Sveriges i
särklass bästa restaurangutbud. Det framgår av tidningen Markets och
undersökningsföretaget Gfks årliga undersökning bland svenska
konsumenter.

Market och Gfk har för tredje året i rad frågat konsumenterna vad de ställer för
sina krav på sina köpcentrum och hur de större köpcentrumen och galleriorna
lever upp till dessa. I årets undersökning deltog sammanlagt 3338 personer i
åldrarna 15 år och uppåt.

Kista Galleria har de senaste åren etablerat sig i den absoluta toppen bland
Stockholms alla gallerior och köpcentrum. Flera av Sveriges största köpcentrum
och gallerior ligger i norra Stockholm och konkurrensen dem emellan är därför
mycket hård. När tidningen Market gör sin bedömning av varje gallerias
helhetsprestation placerar sig Kista Galleria som nummer ett i den köpstarka
regionen. När det gäller restaurangutbudet får Kista Galleria det överlägset högsta
betyget av Sveriges alla köpcentrum. Detta trots en allt hårdare konkurrens på
marknaden, med ett flertal nyetableringar och en mängd om- och tillbyggnader av
gallerior.

Skälen till att Kista Galleria behåller en så stark position är flera. Bland annat har
man byggt till, och i samband med det genom god planering lyckats integrera det
nya med det gamla på ett föredömligt sätt. I samband med tillbyggnaden
etablerades också att flertal nya butiker och varumärken för olika typer av
målgrupper, exempelvis Kids Court som har ett brett utbud riktad mot barnfamiljer.

Väl genomtänkt marknadsföring, fokus på säkerhet och ett aktivt miljöarbete har
också bäddat för bibehållen framgång.

Kista Galleria har dessutom fått stor nationell uppmärksamhet för sin position som
ledande inom säkerhet, där man har utvecklat ett riskhanteringssystem som
resulterat i minskad brottslighet, högre uppklarandegrad och högre grad av
nöjdhet hos kunder och hyresgäster.

Kista Galleria förvaltas och utvecklas av Kista Galleria KB. Under perioden 2003-
2009 ökade försäljningen med 65 procent och driftnettot med 75 procent. Efter en
investering på 800 miljoner kronor, invigdes 12 000 kvadratmeter ny butiksyta i
november förra året.

”Vi är givetvis mycket stolta över vår starka position. Den visar att vårt
målmedvetna arbete för att göra Kista Galleria till den ledande
shoppingdestinationen i Norden har varit framgångsrikt”, säger Gunnar Mässing,
VD för Kista Galleria.

För ytterligare information kontakta:
Gunnar Mässing, VD
Tel: 070-676 71 48
E-post: gunnar.massing@kistagalleria.se

Download images