Kista Galleria har på tre år lyckats minska antalet brott med över 35 procent genom ett målmedvetet arbete och samarbete mellan gallerian, affärsinnehavare och polisen.

”Vårt mål är att vara Sveriges tryggaste galleria. Idag är jag mycket stolt över att kunna konstatera hur väl vi har lyckats”, säger Gunnar Mässing, vd för Kista Galleria.

Alla köpcentrum och gallerior attraherar brottslighet. Under 2006 bestämde sig dock ledningen för Kista Galleria för att bryta trenden. Trygghet och säkerhet identifierades som en viktig del i varumärkesbyggandet, såväl gentemot butiksinnehavarna som mot konsumenterna. Målet var att bli Sveriges tryggaste galleria.

Ett första viktigt beslut var att definiera säkerhet som en prioriterad fråga för VD och styrelse. Säkerhetschefen rapporterar direkt till VD, samtidigt som man har ett nära samarbete med polisen.

Kista Galleria har även investerat i avancerade bevaknings- och passersystem, samt i utbildning av de egna och butikernas anställda.

”På två år har vi minskat antalet anmälda brott med 37 procent. Utfallet är ännu mer uppseendeväckande om man till exempel tittar enbart på garagebrott, det vill säga skadegörelse eller stöld ur eller av fordon. Dessa har minskat med 86 procent på två år. Hittills i år har vi bara haft 10 anmälda brott i garaget, varav bara en bilstöld, på 28000 besökande fordon per vecka.”

För ytterligare information kontakta: Linda Estenthal, Marknadschef, Telefon +46 (0)70 290 42 55E-mail: linda.estenthal@kistagalleria.se