CITYCON AB Pressmeddelande 27 mars 2019

Kista Galleria och Liljeholmstorget Galleria har som första köpcentrum i Norden certifierats med den internationella säkerhetscertifieringen Safe Retail Destination. Certifieringskraven går utöver de lagstadgade kraven på säkerhet och är ett intyg på att säkerheten i galleriorna håller hög internationell klass.Kista Galleria certifierades med nivån Excellent, den näst högsta av fem nivåer medan Liljeholmstorget Galleria nådde den första nivån för godkänt säkerhetsarbete.

– Som centrumägare är det viktigt att ta ansvar för att skapa trygga mötesplatser, både för besökare och hyresgäster. Säkerhets- och trygghetsfrågor är ett av våra prioritetsområden och det känns fantastiskt bra att få ett kvitto på att vi är duktiga på detta, säger Per Sandberg, säkerhetschef på Citycon.

Citycons säkerhetsarbete sker på flera fronter. Företaget arbetar proaktivt för att förbättra tryggheten och säkerheten genom att utveckla och förbättra både det fysiska skyddet, dagliga rutiner och den manuella bevakningen. I arbetet ingår kontinuerlig utbildning och ett nära samarbete med lokala och nationella myndigheter.

– Det är väldigt roligt att Citycon –  en dominerande aktör i den nordiska köpcentrumbranschen –  är först ut och tar täten vad gäller säkerhet. Internationellt sett är dessa frågor högt upp på agendan ses som en naturlig del i hållbarhetsarbetet. Citycon har nu satt standarden för fastighetsägare även i Sverige, säger Erik Engstrand, vd för SAFE ShoppingCenters som är specialiserade på risk och säkerhet i köpcentrum.

Tidigare lanserade Citycon tillsammans med NCSC (Nordic council of shopping centers) och SSC (Safe ochshopping centers) en branschgemensam säkerhetsmanual för köpcentrum i syfte hjälpa branschen i sitt säkerhetsarbete.

För mer information, kontakta:

Per SandbergSäkerhetschefCityconTel. 070-562 7216per.sandberg@citycon.com

Anne OsteliusKommunikationschefCityconTel. 0727-15 80 99anne.ostelius@citycon.com 

Download images
Läs det senaste om vad som är på gång