Kista Galleria och Liljeholmstorget Galleria är först i Norden med internationell säkerhetscertifiering

CITYCON AB Pressmeddelande 27 mars 2019

Kista Galleria och Liljeholmstorget Galleria har som första köpcentrum i Norden certifierats med den internationella säkerhetscertifieringen Safe Retail Destination. Certifieringskraven går utöver de lagstadgade kraven på säkerhet och är ett intyg på att säkerheten i galleriorna håller hög internationell klass.Kista Galleria certifierades med nivån Excellent, den näst högsta av fem nivåer medan Liljeholmstorget Galleria nådde den första nivån för godkänt säkerhetsarbete. 

– Som centrumägare är det viktigt att ta ansvar för att skapa trygga mötesplatser, både för besökare och hyresgäster. Säkerhets- och trygghetsfrågor är ett av våra prioritetsområden och det känns fantastiskt bra att få ett kvitto på att vi är duktiga på detta, säger Per Sandberg, säkerhetschef på Citycon.

Citycons säkerhetsarbete sker på flera fronter. Företaget arbetar proaktivt för att förbättra tryggheten och säkerheten genom att utveckla och förbättra både det fysiska skyddet, dagliga rutiner och den manuella bevakningen. I arbetet ingår kontinuerlig utbildning och ett nära samarbete med lokala och nationella myndigheter.

– Det är väldigt roligt att Citycon –  en dominerande aktör i den nordiska köpcentrumbranschen –  är först ut och tar täten vad gäller säkerhet. Internationellt sett är dessa frågor högt upp på agendan ses som en naturlig del i hållbarhetsarbetet. Citycon har nu satt standarden för fastighetsägare även i Sverige, säger Erik Engstrand, vd för SAFE ShoppingCenters som är specialiserade på risk och säkerhet i köpcentrum.

Utöver Kista Galleria och Liljeholmstorget Galleria så har även flera av Citycons köpcentrum i de andra nordiska länderna certifierats: Iso Omena & Myrrmanni i Finland samt Oasen & Trekanten Senter i Norge.  

Tidigare lanserade Citycon tillsammans med NCSC (Nordic council of shopping centers) och SSC (Safe ochshopping centers) en branschgemensam säkerhetsmanual för köpcentrum i syfte hjälpa branschen i sitt säkerhetsarbete.

För mer information, kontakta:

Per Sandberg
Säkerhetschef
Citycon
Tel. 070-562 7216
per.sandberg@citycon.com

Anne Ostelius
Kommunikationschef
Citycon
Tel. 0727-15 80 99
anne.ostelius@citycon.com 

Download Images

Add to downloads
Operations

Prenumerera

Beställ våra börsmeddelanden till din e-post

Koncern börs- och pressmeddelanden
Pressmeddelanden på regionnivå (*lokalt språk)

Du får automatiskt våra börsmeddelanden till din e-post efter att de blivit publicerade. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Vid prenumeration godkänner du vår sektretesspolicy