Kista Galleria har lanserat ett helt nytt och interaktivt kommunikationssystem. Samtliga hyresgäster har fått en kommunikationsstation installerad i sitt personalutrymme. Kommunikationsstationerna samlar all information om handelsplatsen och gör den tillgänglig för alla medarbetare i Kista Gallerias 180 butiker och restauranger. Kommunikationsstationerna gör det också möjligt för hyresgästerna att på ett lättillgängligt sätt kommunicera dygnet runt med gallerialedningen.

Med kommunikationsstationerna kan nu samtliga medarbetare snabbt och enkelt bl.a. söka korrekt och aktuell information om alltifrån Kista Gallerias marknadsplan och event till källsortering och säkerhetssystem.

”- Det är fantastiskt roligt att vara först med att erbjuda hyresgästerna ett kraftfullt och efterfrågat verktyg som frigör tid, ökar kunskapsnivån och ger handelsplastens tusentals medarbetare smidig access till all driftrelaterad information. Jag är övertygad om att liknande kommunikationssystem kommer att vara branschstandard inom några år, säger Jan Gösbeck, Gallerialedare.

”- Nu är hela personalstyrkan insatt i Kista Gallerias aktiviteter och det finns ingen risk att någon missar vad som är på gång. Det är också skönt för mig att veta att alla mina butiksmedarbetare alltid har tillgång till all information”, säger Louise Gillstedt, Butikschef Esprit

Kommunikationsstationerna ökar informationsflödet och kunskapsnivån hos butikschefer, medarbetare och gallerialedning. Det skapar en unik och kraftfull dynamik som kommer att öka butikernas servicenivå och stärka Kista Gallerias marknadsposition.

Kista Galleria lanserade redan 2002 ett omfattande intranät. Idag är det 2010, men många aktörer inom detaljhandeln tillåter fortfarande inte interuppkopplade datorer i sina butiker. Det medför att ett traditionellt intranät inte är tillräckligt och att den dagliga kommunikationen och informationen är en utmaning för samtliga stora handelsplatser. Därför att har Kista Galleria KB på eget initiativ beställt utvecklingen av kommunikationsstationerna som förenklat består av en specialbyggd och vägghängd modul med PC och touchskärm.

Läs det senaste om vad som är på gång