Förra året hade Kista Galleria 17 346 330 besökare. Vid lunchtid idag passeras det rekordet. Totalt beräknas över 18,2 miljoner besöka Kista Galleria under året, det är en ökning med 5 % jämfört med 2010. 

 Kista Galleria är Stockholms mest besökta köpcentrum och den positiva utvecklingen fortsätter. Varje månad under året har det varit fler besökare än 2010, ökningen sker främst på kvällar och helger.

 -”Det är tydligt att det breda butiksutbudet och de generösa öppettiderna i kombinationen med nöjen och upplevelser som t.ex. Filmstaden Kista, Food Court, O`Learys Kista Bowling och 5D- biografen Zinnemax 5D uppskattas av våra besökare”, säger Jan Gösbeck, Centrumchef.

 I genomsnitt har Kista Galleria 1,5 miljoner besökare per månad. Måndag-fredag har Kista Galleria i genomsnitt ca 55 000 besökare. Lördag-söndag är besöksantalet i genomsnitt ca 40 000 besökare.

 Enligt HUI Researchs senaste konjunkturbedömingen kommer tillväxten i den svenska detaljhandeln vara 0,5 % 2011.  Försäljningen i Kista Galleria utvecklas dock betydligt starkare än markanden som helhet. Ackumulerat oktober har handelsplatsen omsatt ca 1 860 mkr, det är en ökning med 4,7 % jämfört med 2010.

 - ”Att handeln i Kista Galleria presterar klart bättre än marknaden är ett kvitto på att vi är marknadsledande. Det är också ett bevis på att det medvetna och långsiktiga arbetet med att kontinuerligt vidareutveckla och förbättra kunderbjudandet är framgångsrikt”, fortsätter Jan Gösbeck.

För ytterligare information kontakta:

Jan Gösbeck, Centrumchef

Tel: 076-526 32 65

E-post: jan.gosbeck@kistagalleria.se

Download images