För Kista Galleria var 2011 ett fantastiskt år. Handelsplatsen omsättning översteg 2,3 miljarder och antalet besökare ökade med 5 %. För fastighetsbolaget steg både verksamhetens driftnetto och värderingen till toppnoteringar. Det i en period när den svenska detaljhandeln hade den svagaste utvecklingen på 15 år och nedgången på stockholmsbörsen var -16,7 %.

Den positiva utvecklingen för Kista Galleria fortsätter och 2011 blev det mest framgångsrika året någonsin.

-          ”Kista Galleria har under året stärkt sin marknasledande position ytterligare. Det är konstant förnyelse och utveckling av handelsplatsen som ligger till grund för framgångarna, vilket möjliggörs av bolagets finansiellt starka och långsiktiga ägare.”, säger Gunnar Mässing, VD.

Kista Galleria är Stockholms mest välbesökta köpcentrum och hade över 18,1 miljoner besökare 2011, det är ca 850 000 fler än föregående år. Omsättningen uppgick till ca 2 353 miljoner, vilket är en ökning med 3,6 % jämfört med 2010.

-          ”Kontinuerlig förnyelse av kunderbjudande i kombination med tillgängligheten, de generösa öppettiderna och rikligt med nöjen och upplevelser som t.ex. Filmstaden Kista, Food Court, O`Learys Kista Bowling och 5D- biografen Zinnemax 5D attraherar allt fler besökare.”, säger Jan Gösbeck, Centrumchef.

För ytterligare information kontakta:

Gunnar Mässing, VD

Tel: 070- 676 71 48

E-post: gunnar.massing@kistagalleria.se

 

Jan Gösbeck, Centrumchef

Tel: 076-526 32 65

E-post: jan.gosbeck@kistagalleria.se

Läs det senaste om vad som är på gång

Pressmeddelanden