Återigen slog julhandeln alla rekord i Kista Galleria. Försäljningen av både kläder och skor ökade i december. Det är tvärtemot marknaden som enligt Svensk Handel Stil:s Blixtindex backade jämfört med 2010.

Svensk Handel Stil:s Blixtindex som presenterades idag visar att försäljningen av kläder generellt minskade med - 2,0 % och försäljningen av skor med -2,2 %. Totalt omsattes det ca 285,3 mkr i Kista Galleria under december. Det är en ökning med mer än 2 % jämfört med 2010.

-  ”Att försäljningen ökar när marknaden har en negativ utveckling är ett kvitto på att Kista Galleria är en attraktiv handelsplats som fortsätter att ta marknadsandelar. Engagerade hyresgäster med starka butikskoncept och serviceinriktade medarbetare är en av förklaringarna till den positiva försäljningsutvecklingen.”, säger Jan Gösbeck, Centrumchef.

 I december hade Kista Galleria över 1,7 miljoner besökare, en ökning med nästan 5 % jämfört med 2010. 

”Det breda butiksutbudet i kombination med tillgängligheten, de generösa öppettiderna och rikligt med nöjen och upplevelser som t.ex. Filmstaden Kista, Food Court, O`Learys Kista Bowling och 5D- biografen Zinnemax 5D bidrar till att allt fler väljer att besöka Kista Galleria”, fortsätter Jan Gösbeck.

Svensk Handel Stil är ett branschkansli för medlemsföretag i Svensk Handel. Svensk Handel Stil:s Blixtindex mäter jämförbara enheter och i löpande priser.

För ytterligare information kontakta:

Jan Gösbeck, Centrumchef

Tel: 076-526 32 65

E-post: jan.gosbeck@kistagalleria.se

Läs det senaste om vad som är på gång

Pressmeddelanden