Kista Galleria har tecknat avtal med Securitas som ny leverantör av säkerhetstjänster. Avtalet innehåller unika satsningar på ökad service och ny teknik som befäster Kista Gallerias position som det ledande köpcentrumet för säkerhet och trygghet inom branschen. Uppdraget är utformat för att stödja Kista Gallerias samverkanavtal med Polisen i Västerort och Rinkeby-Tenstastadsdelsnämnd.

Utöver bevakning och trygghet görs en branschunik satsning på ökad service till hyresgäster och besökare. Servicen utvecklas genom att ett dygnet runt-öppet servicecenter för säkerhetsfrågor inrättas samt att alla väktar utrustas med speciellt av Securitas för väktare utvecklade PDA:er (Personal Digital Assistant, handdator) för att direkt kunna dokumentera och kommunicera avvikelser till både fastighetsägare och myndigheter.

Genom att vara först i Sverige med att utrusta vakterna med speciellt av Securitas för väktare utvecklade PDA:er fortsätter Kista Gallerias innovativa arbete med att skapa en handelsplats med ett närområde som är tryggt, trevligt och bekvämt. Hyresgäster och besökare kommer att få service i toppklass direkt av servicepersonalen. PDA:n minskar andelen arbete som behöver göras inne på kontoret och möjlig gör att servicepersonalen istället kan finnas tillgängliga bland besökare och hyresgäster.

- "Kista Galleria är idag ledande inom säkerhet och service inom köpcentrumbranschen. Nu blir Kista Galleria först i Sverige med handdatorer till bevakningspersonalen och det lyfter servicen och effektiviteten till en ny unik nivå. Tillsammans med satsningen på ett nytt dygnet runt-öppet servicecenter för säkerhetsfrågor befäster Kista Gallerias position som det ledande köpcentrumet försäkerhet och trygghet inom branschen", säger Michael Engelberg, Säkerhetschef för Kista Galleria.

- "Det känns mycket bra att erhålla detta prestigefyllda uppdrag. Jag är övertygad om att Securitas med sin specialiserade och kompetenta organisation kommer att kunna möta Kista Gallerias förväntningar på ett utmärkt sätt", säger Johan Buch, Affärsområdesansvarig Handel på Securitas.

Avtalet gäller från 1 juli 2010 och har ett värde om ca 30 miljoner kronor under 3 år. Ett 20-tal personer omfattas.

Mer information: Michael Engelberg , Säkerhetschef Kista Galleri, +46 73-664 94 22

Johan Buch, Affärsområdesansvarig för Handel på Securitas i Sverige, 010-470 32 03

Peter Köhler, Marknads- och Informationschef på Securitas Sverige, 010-470 27 87

Download images

Läs det senaste om vad som är på gång