Liljeholmstorget Galleria, ett köpcentrum som utvecklas och ägs av Citycon, har tilldelats den högsta nivån, LEED platinum miljöcertifiering. Liljeholmstorget Galleria i Stockholm är det första köpcentrumet i Europa som får denna LEED-klassificering, och en av få byggnader i världen som har platinum-status.

LEED-certiferingen, som delas ut av U.S. Green Building Certification Institute, är det mest erkända internationella klassificeringssystemet för gradering av byggnaders miljöpåverkan. ”Certifieringen är baserat på ett antal delområden, utifrån vilka byggnadens miljöpåverkan bedöms”, betonar Citycon Sveriges VD, Ulf Attebrant. 

Ett engagemang inom gröna byggnader

”Miljöfrågor är för Citycon av en central betydelse och ett naturligt element i arbetsprocessen. Denna utmärkelse visar tydligt vårt engagemang när det gäller hållbarhet och vår förmåga att bygga i linje med våra värderingar. Erfarenheten och insikten av detta projekt bidrar till att vi kan arbeta i samma anda i andra framtida projekt”, säger Ulf Attebrant.

Maximalt nyttjande av marken

Liljeholmstorget Galleria har ett väldigt bra läge i Liljeholmen, ett stadsområde i utveckling, där köpcentrumet är integrerat med tunnelbanestation, bussterminal och tvärbana. Parkeringsgaraget är byggt under jord, och på så vis maximeras markanvändningen, vilket är mycket viktigt för ett köpcentrum beläget i ett tättbebyggt stadsområde. För att utnyttja marken så effektivt som möjligt och uppfylla målet om att skapa en servicenära och tät stadsstruktur, har nya bostäder byggts ovanpå köpcentrumet. Liljeholmen är ett av huvudstadens snabbast växande områden när det gäller människor som bor och arbetar här.

Mediaförbrukning

Anläggningen använder cirka 40 procent mindre vatten än motsvarande standardsystem. Energisimuleringar visar en energibesparing på 18.9 procent baserat på jämförbara standardvärden. Dessutom har varje butikslokal sin egen elmätare, luftkonditioneringen drivs av fjärrkyla och köpcentrumets elektricitet genereras från vindkraft.    

Nära 100 % återvunnet byggmaterial

Köpcentrumets lösningar för avfallshantering garanterar en hög grad av återvinning, och 95 procent av avfallet från byggfasen återvanns. Större delen av byggnadsmaterialet producerades lokalt, inom en radie av 80 mil från Liljeholmen. Man valde byggnadsmaterial som släpper ut minimalt med lukt och partiklar i inomhusluften - vars kvalitet är enastående.

Grön parkering

En specialfunktion är det gröna taket mellan Liljeholmstorget och den intilliggande kontorsbyggnaden. Även parkeringsgaraget främjar låga utsläpp; bilar med låga utsläpp dirigeras till separata, gröna parkeringsrutor.

Lösningar för framtiden

”Lösningar som vi valde för att nå den högsta platinum-nivån LEED, ökade byggkostnaderna med cirka 1-2 procent”, bekräftar Ulf Attebrant. ”Under byggnadens livslängd, kommer denna investering att betala sig genom lägre löpande fastighetskostnader, vi räknar exempelvis med att energipriser och vattenpriser inte kommer att sänkas på sikt.” Dessutom tror Attebrant att certifierad miljövänlighet gör Liljeholmstorget Galleria mer intressant för framtida hyresgäster - många internationella butikskoncept väger redan idag in miljöfaktorer när de tar beslut om var de ska hyra butikslokaler.

Hela Stockholm Citys köpcentrum

Liljeholmstorget Galleria öppnade i oktober 2009 och blev snabbt en succé när det gäller antal besökare och försäljning. Mer än 90 procent av besökarna använder kollektivtrafiken eller kommer till fots. ”Detta har verkligen överraskat oss. Helt klart betjänar köpcentrumet hela Stockholm City tack vare att det är enkelt och bekvämt att ta sig hit med tunnelbanan”, säger Attebrant.

Liljeholmstorget Galleria är Citycons tredje LEED-projekt

Liljeholmstorget Galleria är den första platinumbyggnaden i Norden och Europas första platinum-köpcentrum. Det är redan Citycons tredje LEED-certifierade projekt. Förra sommaren fick Trio köpcentrum i Finland det första certifikatet i de nordiska länderna, och i början av 2010 fick Rocca al Mare köpcentrum de Baltiska ländernas första silver-certifikat.

För mer information kontakta:

Citycon AB 

Ulf Attebrant, VD
ulf.attebrant@citycon.com
tel. +46 8 522 80 313

Helena Lundberg, Chef Projektutveckling
helena.lundberg@citycon.com
tel: +46 8 522 80 325

Download images